землеробство

Землеробство, хліборобство, рільництво, обробіток (обробка) землі

На табличках, на штампах і печатках, у діловому листуванні й на сторінках періодичних видань ми читаємо слова землероб, землеробство, землеробський, але цих слів не знайдемо в нашій класичній літературі та фольклорі, не чуєм і в живій народній мові. Чому? Тому що ці штучні слова мають поряд себе давні українські, які цілком відповідають російським земледелец, земледелие, земледельческий, а саме: хлібороб, рільник, ратай, хліборобство, рільництво, хліборобський, рільничий. Наведемо приклади з класики й живої народної мови: «Масюк любив хліборобство» (І. Нечуй-Левицький); «Мій батько — з діда-прадіда хлібороб, любив землю, з землі й жив» (із живих уст); «Чекає ратая, паруючи, чорнозем» (М. Рильський); «Ниво неорана, ниво несіяна... де твої ратаї? Де твої сіячі?» (М. Чернявський); «Дитина без школи, що рільник без поля» (Ю. Федькович).

До того ж слова землероб, землеробство створено невдало з двох складових частин — іменника земля й дієслова робити, тимчасом як тут, коли навіть визнати потребу створення нового слова, слід було б узяти дієслово обробляти, адже землероб не робить землю, як то виходить за аналогією до слів бракороб (той, що робить брак), дармороб (той, що робить дарма), а обробляє землю. Тим-то ці терміни, створені всупереч законам українського словотвору, так важко прищепити в живому мовленні. Водночас українське слово хлібороб не тільки й далі живе в устах народу, але його вподобали й освоїли в своїй мові росіяни (хлебороб, а також хлопкороб тощо).

Творці й прибічники слів землероб, землеробство, не заперечуючи, що, коли йдеться про вирощування хлібів, краще користуватись іменниками хлібороб, хліборобство, запитують: а як обійтись без слова землеробство, коли маємо діло з вирощуванням технічних культур? Адже є країни, де хліб не сіють. Відповідь на це дає наш Українсько-російський словник АН УРСР, пояснюючи значення слова рільництво: 1) полеводство, 2) земледелие, — й наводить слушну ілюстрацію: «...проґрес техніки в сільському господарстві виявляється по-різному, залежно від системи сільського господарства, залежно від системи рільництва».

На жаль, широковживане в нашій поезії слово ратай майже зникло з нинішнього вжитку.

Джерело: «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. землеробство — землеро́бство іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  2. землеробство — Наука, яка вивчає закономірності і технології продуктивного використання землі в процесі вирощування сільськогосподарських культур. Словник термінів з агрофітоценології
  3. землеробство — -а, с. Обробіток землі (у 5 знач.) для вирощування сільськогосподарських рослин. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. землеробство — хохл. (земледеліє) рільництво рільництвоь див. агрикультура, хліборобство Словник чужослів Павло Штепа
  5. землеробство — ХЛІБОРО́БСТВО (галузь сільського господарства з вирощування злакових культур), ЗЕМЛЕРО́БСТВО, РІЛЬНИ́ЦТВО. — Не журіться, мамо. Якось жити будемо.. Воно й само на те склалося: Остап по хліборобству піде, я — по ковальству (А. Словник синонімів української мови
  6. землеробство — ЗЕМЛЕРО́БСТВО, а, с. Обробіток землі (у 5 знач.) для вирощування сільськогосподарських рослин. Головним завданням у землеробстві є дальше підвищення врожайності всіх сільськогосподарських культур (Колг. Укр., 2, 1958, 1). Словник української мови в 11 томах