аваль

(англ. аval)

вексельне доручення, за яким аваліст, тобто особа, що його здійснила, бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання зобов’язань будь-якою із відповідальних за векселем осіб: акцептантом, векселедавцем, індосантом. Оформляється а. або гарантійним написом аваліста на векселі чи додатковому аркуші (алонж), або видачею окремого документа. Обсяг і характер відповідальності аваліста відповідає обсягу і характеру відповідальності особи, на яку подано а. Аваліст, який оплатив вексель, має право вимагати відшкодування платежу з тієї особи, за яку він надав а., а також з осіб, відповідальних перед останнім. А. збільшує надійність векселя і таким чином сприяє вексельному обігу.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. аваль — ава́ль іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. аваль — Запорука (позики) Словник чужослів Павло Штепа
  3. аваль — АВА́ЛЬ, ю, ч., фін. Вексельне поручництво, згідно з яким аваліст бере на себе відповідальність за оплату векселя перед його власником. Словник української мови у 20 томах
  4. аваль — -ю, ч. Вексельне гарантування, за яким особа, що його здійснює, перебирає на себе відповідальність перед власником векселя за виконання зобов'язань відносно оплати цього векселя; платіж за таким зобов'язанням. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. аваль — рос. аваль (фр. aval — порука) — поручительство (зобов'язання, гарантія) за векселем, надане третьою особою (стороною), котра перебирає на себе обов'язки (повну відповідальність) за зобов'язання... Eкономічна енциклопедія
  6. аваль — Доручення вексельного зобов'язання третій особі на випадок невиконання зобов'язання боржником. Універсальний словник-енциклопедія