асоціація

рос. ассоциация

(латин. asso- ciatio — з'єднання від associo — з'єдную) — добровільне об'єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збереженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів. У господарській практиці в А. об'єднуються виробничі, торговельні чи інші підприємницькі структури. Вони створюються з метою координації комерційної діяльності, реалізації спільних програм, спільного захисту інтересів членів А., фінансової підтримки спільних комерційних програм, розподілу (спеціалізації) виробництва. А. є юридичною особою, може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, товарні знаки, власну символіку. А. не відповідає за зобов'язання своїх членів і навпаки. Керівництво А. здійснюється обраною загальними зборами радою (правлінням), оперативне керівництво — виконавчою дирекцією, яку призначає рада. Контроль за діяльністю А., виконавчої дирекції здійснює наглядова рада (ревізійна комісія). А. як неприбуткові громадські об'єднання не проводять комерційної діяльності, але можуть створювати виробничі, торговельні та інші комерційно-підприємницькі структури.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. асоціація — асоціа́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 2. асоціація — 1. Група, організована для досягнення специфічних цілей, яка має чітку організаційну структуру, формалізовану структуру лідерства і характеризується наявністю спільних інтересів серед її членів (професійні спілки, політичні партії, спортивні клуби... Словник із соціальної роботи
 3. асоціація — (від лат. associatio — з'єднання) союз, співдружність, об'єднання організацій або особистостей для здійснення спільної діяльності Словник іншомовних соціокультурних термінів
 4. асоціація — [асоц'іац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
 5. асоціація — -ї, ж. 1》 Добровільне об'єднання осіб чи організацій для досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товариство, спілка. 2》 Сполучення, з'єднання чого-небудь в одне ціле. 3》 псих. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. асоціація — АСОЦІА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Добровільне об'єднання осіб або організацій для досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товариство, спілка. Словник української мови у 20 томах
 7. асоціація — асоціа́ція (лат. associatio – сполучення, з’єднання, від associo – з’єдную) 1. Добровільне об’єднання осіб або організацій для досягнення спільної мети. 2. Сполучення, з’єднання чого-небудь в єдине ціле (напр., молекул, іонів, зірок або зоряних систем). Словник іншомовних слів Мельничука
 8. асоціація — Пов'язання між собою 2 чи більше елементів психічної активності (вражень, думок, почуттів, уявлень), внаслідок чого поява одного з них спричиняє появу решти; таке ж поєднання подразника і реакції у випадку навчання. Універсальний словник-енциклопедія
 9. асоціація — АСОЦІАЦІЯ (лат. associatio — об'єднання, від associo — з'єдную) — форма об'єднання людей для співпраці заради досягнення певної спільної мети. Цілі різних... Філософський енциклопедичний словник
 10. асоціація — ОРГАНІЗА́ЦІЯ (сукупність людей, держав і т. ін., організована на основі спільності інтересів, мети, програми дій, статуту й т. ін.); ТОВАРИ́СТВО, ГРОМА́ДА, БРА́ТСТВО (організаційно менш зв'язана); СПІ́ЛКА (перев. Словник синонімів української мови
 11. асоціація — АСОЦІА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Добровільне об’єднання осіб або організацій для досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товариство, спілка. Словник української мови в 11 томах