валовий внутрішній продукт (ВВП)

рос. валовой внутренний продукт (ВВП)

один із найважливіших показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року в країні, з використанням факторів виробництва, які належать даній країні, а також з урахуванням показників одержаного валового продукту завдяки економічній діяльності за межами країни.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me