діалог

рос. диалог

(від грец. dialog — розмова, бесіда) — 1. Розмова між двома або кількома особами. 2. Літературно-публіцистичний твір у формі розмови.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. діалог — ДІАЛО́Г, а, ч. Розмова між двома або кількома особами. Мова в реальному житті.. набирає форми діалога — обміну реплік, того, що ми звемо в побуті розмовою (Рад. літ-во, 1, 1957, 30); Діалоги повторювались мало не щоранку (Шовк. Словник української мови в 11 томах
 2. діалог — • діалог (грец. διάλογος — розмова, бесіда) - розмова, ряд висловлювань двох або більше осіб на певну тему. Для Д. характерно, що та сама особа виступає то як суб'єкт мовлення, то як адресат висловлювання іншого співрозмовника. За типом мовлення... Українська літературна енциклопедія
 3. діалог — [д'іалог] -гу, м. (ў) -оз'і, мн. -гие, -г'іў Орфоепічний словник української мови
 4. діалог — -у, ч. 1》 Розмова між двома або кількома особами. || Частина літературного твору, в якій відбувається розмова двох осіб. || Літературний твір, написаний у формі бесіди. || Чергування музичних форм, що їх виконують два голоси чи музичні інструменти. Великий тлумачний словник сучасної мови
 5. діалог — ДІАЛОГ (від грецьк. διάλογοζ — розмова, бесіда) — в античній філософії метод знаходження істини за допомогою певних питань і методичного знаходження на них відповідей (Сократ, Платон). У сучасній філософії... Філософський енциклопедичний словник
 6. діалог — див. розмова Словник синонімів Вусика
 7. діалог — діало́г (від грец. διάλογος – розмова, бесіда) 1. Розмова між двома або кількома особами. 2. Літературно-публіцистичний твір у формі розмови. Словник іншомовних слів Мельничука
 8. діалог — (від гр. dialogos — бесіда) функціонально-комунікативний вид мовлення, що характеризується безпосереднім словесним обміном думками між двома мовцями. Словник стилістичних термінів
 9. діалог — діало́г іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 10. діалог — (гр. dialogos — розмова двох осіб) — чергування музичних фраз, які почергово виконують два голоси чи інструменти (або один інструмент, але в різних регістрах) і наче відповідають одна одній. Словник-довідник музичних термінів
 11. діалог — РОЗМО́ВА (словесний обмін думками між ким-небудь), РОЗМОВЛЯ́ННЯ, БЕ́СІДА, МО́ВА розм., БАЛА́ЧКА розм., БАЛА́КАННЯ розм., ПЕРЕМО́ВА розм., ПРОМО́ВКА заст., ГОВІ́РКА діал., БАЛА́КАНКА діал., ГУ́ТІРКА діал., КОНВЕРЗА́ЦІЯ діал., заст. Словник синонімів української мови