володіння

ВОЛОДІННЯ — суспільно-особистісний спосіб взаємодії життєдіяльності суб'єкта із соціальною реальністю, який полягає у підпорядкуванні останньої або певних її фрагментів його волі, меті, у досягненні панування над ними для перетворення їх у надійний засіб самовизначення. У соціумі В. є формою вияву та способом існування влади. Володіти соціальними зв'язками, життєвою ситуацією, суспільним явищем, іншою людиною — означає вміти підкорити їх власній волі, зробити засобом власного самоутвердження, тримати їх у покорі, контролювати і управляти ними. Визнання людьми В., як факту життя, примушує їх дотримуватись вимог соціальної ієрархії, субординації та координації відповідних зв'язків та стосунків. Звідси випливає, що В., з одного боку, є засобом самоствердження суб'єкта в системі універсальної соціальної взаємодії суспільства, а з другого — формою вияву влади. Володіти у соціальному плані означає випереджати події власного життя, бачити тенденції його розвитку, знати й уміти опертися на них у реалізації життєвих планів і переконань. Соціальне В. являє собою особливий різновид зв'язку суб'єкта і предмета соціальної дії, котрий не завжди схоплюється юридичними нормами. Володіє той, хто йде першим, хто глибше, далі і швидше бачить предмет у тенденціях його розвитку, вміє надати цим тенденціям адекватної соціальної форми. Як і все у суспільстві, В. розподіляється нерівномірно, набуваючи певної ієрархічної структури залежно від місця даного суб'єкта в системі статусних стосунків громадян. Вищий статус передбачає більший масштаб В., а, отже, і більшу міру панування суб'єкта над обставинами. Наймогутнішим суб'єктом В. виступає держава, а в державі — бюрократія, як особлива корпорація професійних управлінців Н. ижче в ієрархії соціальної могутності стоять суб'єкти, які за масштабом В. менш значимі й могутні — це соціальні інститути, відомства, великі соціальні групи, класи, клани, організації та їх різноманітні об'єднання. Найнижчі щаблі ієрархії соціального В. займають суб'єкти, котрі володіють лише своїм тілом та елементарними життєвими обставинами.

В. Коцюбинський

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. володіння — володі́ння іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  2. володіння — -я, с. 1》 Дія і стан за знач. володіти. 2》 Те, що є чиєю-небудь власністю (земля, майно тощо). Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. володіння — ВОЛОДІ́ННЯ, я, с. 1. Дія і стан за знач. володі́ти 1, 4, 5. – Ще в 1931 році меджліс прийняв закон .. який анулював право іноземних громадян на володіння землею в нашій країні [Ірані] (П. Словник української мови у 20 томах
  4. володіння — ВЛА́СНІСТЬ (майно і т. ін., належне кому-небудь; належність із правом розпорядження), ВОЛОДІ́ННЯ, ПОМІ́СТЯ іст., ОБЛА́ДА заст. (перев. про землі); ПРИДБА́ННЯ (те, що ким-небудь придбане). — Книжка є моя свята власність (Ю. Словник синонімів української мови
  5. володіння — Володі́ння, -ння; -ді́ння, -ді́нь і -ді́ннів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  6. володіння — ВОЛОДІ́ННЯ, я, с. 1. Дія і стан за знач. володі́ти. Турбаї потрапляють у володіння багатого миргородського полковника (Вол., Сади.. Словник української мови в 11 томах
  7. володіння — рос. владение одна з форм власності на землю, будівлі, основні засоби, майно, гроші, цінні папери, природні ресурси. Це реальне, фактичне В. чи право володіти об'єктом власності, підкріплене документально. Eкономічна енциклопедія
  8. володіння — Володіння, -ня с. Владѣніе. Словник української мови Грінченка