організація

ОРГАНІЗАЦІЯ (від франц. organisation) — форма усталеного взаємозв'язку елементів системи відповідно до законів її існування; процес або стан упорядкування, будова, тип функціювання системи тощо. Елемент системи в О. розглядається переважно з боку його функціювання О. сновними характеристиками О. є упорядкування і спрямованість упорядкування. Для О. системи необхідне оптимальне, з точки зору її особливостей, упорядкування співвідношень функціонального типу. Невірним є ототожнення понять "О." і "система". В сучасній науці великого значення набуло поняття "рівень О. системи", який є показником ступеня її розвитку. Пошуки об'єктивного критерія рівня О. системи є актуальним завданням науки. Біологічні науки, напр., розробляють цей критерій на основі вивчення діалектики цілісності та диференційованості, притаманних системі. Для сучасного етапу науки характерними є спроби встановити кількісний критерій ступеня О. системи за допомогою понять термодинаміки та теорії інформації, створити єдину теорію систем тощо. Дедалі більшого значення набуває завдання вивчення соціальної О., особливо у зв'язку з практичною необхідністю досліджувати закономірності управління соціальними процесами.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. організація — (спілка) об'єднання, ТОВАРИСТВО, партія; (аматорів) клюб, сов. клуб; (вірша) будова, структура; (дія) організування. Словник синонімів Караванського
 2. організація — -ї, ж. 1》 Дія за знач. організувати, організовувати і організуватися, організовуватися. Наукова організація праці. Організація даних спец. — подання даних та керування даними відповідно до певних угод. Організація зв'язків спец. Великий тлумачний словник сучасної мови
 3. організація — БУДО́ВА (взаємне розташування частин у складі чого-небудь), СТРУКТУ́РА, ПОБУДО́ВА, ОРГАНІЗА́ЦІЯ (підкреслюється взаємозалежність, взаємозумовленість компонентів всередині певного цілого); КОМПОЗИ́ЦІЯ, АРХІТЕКТО́НІКА спец. Словник синонімів української мови
 4. організація — ОРГАНІЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Дія за знач. організува́ти, організо́вувати і організува́тися, організо́вуватися. Кілька разів міняв [Саїд Алі] думку про організацію контори у Намангані (Іван Ле); Робота зі створення нових ліків не припиняється .. Словник української мови у 20 томах
 5. організація — (англ. оrganization) 1.ознака (властивість) явищ, речей, подій, що розглядаються як система, який визначає взаємозалежну поведінку частин цілого. Економічний словник
 6. організація — організа́ція (франц. organisation) 1. Будова, структура чогось. 2. Одна з функцій управління в суспільстві. 3. Група осіб, що становить колектив, єдине ціле (державна установа, партійна, кооперативна організація). Словник іншомовних слів Мельничука
 7. організація — організа́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 8. організація — (люди, об'єднані якимись інтересами) товариство, спілка, (з вільнішими членами) громада, товариство, (про міжнародні) асоціація, ліга, союз, альянс, коаліція. Словник синонімів Полюги
 9. організація — ОРГАНІЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Дія за знач. організува́ти, організо́вувати і організува́тися, організо́вуватися. Кілька разів міняв [Саїд Алі] думку про організацію контори у Намангані (Ле, Міжгір’я, 1953, 73)... Словник української мови в 11 томах
 10. організація — Організа́ція, -ції, -цією; -за́ції, -цій, по -за́ціях (Укр. Пр.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 11. організація — організа́ція Організація українських націоналістів (ст): Частина членів ОУН відійшла від організації (мав на думці мельниківців), в організації в середині зайшли деякі зміни. Лексикон львівський: поважно і на жарт
 12. організація — Згурт, товариство, орден, союз, спілка, див. ліга Словник чужослів Павло Штепа
 13. організація — рос. организация 1. Складова управління, суть якої полягає в координації дій окремих елементів системи, досягненні взаємної відповідності функціонування її частин. 2. Форма об'єднання людей для спільної діяльності в межах певної структури. Eкономічна енциклопедія