формалізація

ФОРМАЛІЗАЦІЯ (від лат. formalis — складений за формою) у математичній логіці — метод подання змістової теорії як числення. Ф. полягає в заміні всіх змістових тверджень відповідними їм послідовностями символів або формулами; у виявленні і перебудові структури теорії, внаслідок чого теорія набуває вигляду ланцюга формул, де кожна наступна логічно випливає з однієї або кількох попередніх (див. аксіоматичний метод, логістичний метод). Ф. використовують у математиці, логіці і в тих науках, рівень розвитку яких дає змогу застосовувати математичний апарат. Ф. як засіб пізнання має велике значення, зокрема, прокладає шлях "кібернетизації" знання та мислення — передачі машинам певної сторони інтелектуальної діяльності людини (див. штучний інтелект). Успіхи формалізації привели до перебільшення її пізнавальної ролі, особливо логічним позитивізмом. Проте, як виявилося, повністю можна формалізувати лише певні фрагменти змістових теорій, а не теорію в цілому.

П. Йолон

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. формалізація — ФОРМАЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж. У математичній логіці – метод, що полягає в заміні всіх змістових термінів символами, а всіх змістових тверджень формулами. Словник української мови у 20 томах
  2. формалізація — ФОРМАЛІЗА́ЦІЯ, ії, ж. У математичній логіці — метод, що полягає в заміні всіх змістових термінів символами. Словник української мови в 11 томах
  3. формалізація — формаліза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. формалізація — формаліза́ція (від лат. formalis – складений за формою) в математичній логіці – метод, що полягає у заміні всіх змістових термінів символами, а всіх змістових тверджень – відповідними їм послідовностями символів або формулами. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. формалізація — рос. формализация 1. В економіко-математичному обчислюванні, економічному аналізі — метод, що полягає у заміні всіх змістовних термінів символами, а всіх змістових підтверджень — відповідними їм послідовностями символів або формулами. Eкономічна енциклопедія
  6. формалізація — -ї, ж. Представлення якої-небудь змістовної галузі (знань) у вигляді формальної системи. || У математичній логіці – метод, що полягає в заміні всіх змістових термінів символами. Великий тлумачний словник сучасної мови