Значення в інших словниках

 1. формалізм — Положення у філософії, науці, мистецтві, згідно з яким форма є вирішальним фактором пізнавальних, етичних, естетичних та ін. вартостей. Універсальний словник-енциклопедія
 2. формалізм — -у, ч. 1》 Дотримання зовнішньої форми в чому-небудь на шкоду суті справи; формальне ставлення до чого-небудь. 2》 Відрив форми від змісту в творах мистецтва, надання провідного значення формі або окремим її елементам. Великий тлумачний словник сучасної мови
 3. формалізм — ФОРМАЛІЗМ – ФОРМАЛІСТИКА – ФОРМАЛІСТИЧНІСТЬ Формалізм, -у. 1. Дотримання зовнішньої форми в чомусь на шкоду суті справи; формальне ставлення до чогось: наслідки формалізму, прояви формалізму. Літературне слововживання
 4. формалізм — Зовнішня пунктуальність формальне ставлення, п-о бюрократизм сов. казенщина. Словник синонімів Караванського
 5. формалізм — формалі́зм (франц. formalisme, від лат. formalis – складений за формою) 1. Додержування зовнішніх форм чого-небудь, коли про наслідки та їхню доцільність не дбають. Словник іншомовних слів Мельничука
 6. формалізм — ФОРМАЛІ́ЗМ, у, ч. 1. Дотримання зовнішньої форми в чому-небудь, незаперечне виконання певних правил (інструкцій) незважаючи на суть справи; формальне ставлення до чого-небудь. Словник української мови у 20 томах
 7. формалізм — ФОРМАЛІ́ЗМ, у, ч. 1. Дотримання зовнішньої форми в чому-небудь на шкоду суті справи; формальне ставлення до чого-небудь. Законом найгуманнішої професії медичного працівника є чуйне, уважне ставлення до хворих.. Словник української мови в 11 томах
 8. формалізм — Формалі́зм, -му, -мові Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 9. формалізм — БЮРОКРАТИ́ЗМ (висування на перше місце формального боку у веденні та розв'язанні адміністративних, судових і под. справ), КАНЦЕЛЯ́РЩИНА зневажл., КАЗЕ́НЩИНА зневажл., ЧИНО́ВНИЦТВО зневажл. Словник синонімів української мови
 10. формалізм — формалі́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 11. формалізм — (надання переваги лише зовнішній формі) формалістика, (з урахуванням несуттєвих дрібниць) педантизм, ірон. буквоїдство, книжн.: талмудизм, доктринерство. Словник синонімів Полюги