аналіз

ана́ліз

(від грец. άνάλυσις – розклад, розчленування)

1. Метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуванні цілого на складові частини. Протилежне – синтез.

2. Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки:

3. Математичний А. – в широкому розумінні розроблення прийомів обчислень та застосувань їх, у вузькому розумінні – частина математики, що вивчає нескінченно малі величини,

4. Хімічний А. – сукупність операцій, за допомогою яких встановлюють якісний або кількісний склад речовини.

5. Спектральний А. – визначення складу речовини шляхом дослідження її спектра.

6. мовозн. Перший етап машинного перекладу, що полягає у визначенні граматичної і лексичної інформації, основу якої становлять тексти, що перекладаються; розпізнавання звуків мови (людиною або автоматом).

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. аналіз — АНА́ЛІЗ, у, ч. 1. Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові частини; протилежне синтез. Проходять [у "Бориславських оповіданнях" І. Словник української мови в 11 томах
 2. аналіз — (англ. analysis) розкладання цілого в трудовому процесі на його складові елементи і пояснення принципів, на підставі яких цей поділ відбувся (Ф. Гілбрет). Економічний словник
 3. аналіз — ана́ліз іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 4. аналіз — АНА́ЛІЗ (вивчення, дослідження чого-небудь шляхом розкладу його на складові частини), РО́ЗГЛЯД, РО́ЗБІ́Р. При аналізі словників дожовтневого часу слід пам'ятати, що словники укладали живі люди, отже... Словник синонімів української мови
 5. аналіз — див. аналіз і синтез Філософський енциклопедичний словник
 6. аналіз — -у, ч. 1》 Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові частини; прот. синтез. || Розгляд чого-небудь. Великий тлумачний словник сучасної мови
 7. аналіз — I (аналітична реакція, реакція розкладу) хіміч. реакція, полягає у розкладанні хіміч. сполуки на простіші речовини; відбувається за схемою АБ = А + Б, напр., розклад оксиду ртуті на складові елементи: 2НgO = 2Hg + O2. Універсальний словник-енциклопедія
 8. аналіз — рос. анализ (грец. analysis — розкладання, розчленування) — взаємопов'язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. Eкономічна енциклопедія
 9. аналіз — АНА́ЛІЗ, у, ч. 1. Метод наукового дослідження, що полягає в розчленуванні цілого на складові елементи; протилежне синтез (у 1 знач.). Аналіз – це мисленнєве розчленування предмета або явища, виділення окремих його частин, ознак, властивостей (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
 10. аналіз — [анал'із] -зу, м. (на) -з'і, мн. -зие, -з'іў Орфоепічний словник української мови
 11. аналіз — Анализ — analysis — Analyse — 1) Метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуванні цілого на складові частини. Протилежне — синтез. 2) Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки. Гірничий енциклопедичний словник