візуальний

візуа́льний

(лат. visualis)

спостережуваний неозброєним оком або за допомогою оптичного приладу;

¤ в. вимірювальний прилад – прилад, в якому є шкала для вимірювання спостережуваної величини неозброєним оком.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. візуальний — візуа́льний прикметник про спостереження Орфографічний словник української мови
  2. візуальний — ВІЗУАЛЬНИЙ – ВІЗУВАЛЬНИЙ Візуальний. Який здійснюється неозброєним оком або за допомогою оптичного приладу: візуальне спостереження, візуальне розслідування. Візувальний. Пов’язаний з візою – дозволом комусь на в’їзд у країну, виїзд або проїзд через неї, а також з підписом на якомусь документі. Літературне слововживання
  3. візуальний — [в'ізуал'нией] м. (на) -ному/-н'ім, мн. -н'і Орфоепічний словник української мови
  4. візуальний — Визуальный — visual — visuell — спостережуваний неозброєним оком або за допомогою оптичного приладу; В. в и м і р ю в а н и й п р и л а д — прилад, в якому є шкала для вимірювання спостережуваної величини неозброєним оком. Гірничий енциклопедичний словник
  5. візуальний — -а, -е, спец. Який здійснюється безпосередньо очима (про спостереження). Візуально-моторний — такий, що характеризує моторні реакції, які координуються зоровою стимуляцією. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. візуальний — Зоровий Словник чужослів Павло Штепа
  7. візуальний — ВІЗУА́ЛЬНИЙ, а, е, спец. Пов'язаний безпосередньо із зоровим сприйняттям. Режим візуального повідомлення в сучасних операційних системах забезпечує виведення на екран субтитрів (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  8. візуальний — ВІЗУА́ЛЬНИЙ, а, е, спец. Який здійснюється безпосередньо очима (про спостереження). Поряд з візуальними провадяться фотографічні спостереження ракети-носія і другого супутника (Рад. Укр., 14.XI 1957, 3). Словник української мови в 11 томах