геологія

геоло́гія

(від гео... і ...логія)

комплекс наук про будову й розвиток Землі. Вивчає склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори і закономірності утворення й поширення корисних копалин. Поділяється на ряд дисциплін: мінералогію, петрографію, тектоніку, історичну геологію, геологію корисних копалин, гідрогеологію та інші.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. геологія — -ї, ж. Наука про Землю, її речовинний склад, будову та розвиток. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. геологія — Геоло́гія, -гії, -гією (гр.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  3. геологія — ГЕОЛО́ГІЯ, ї, ж. Наука про Землю, її речовинний склад, будову та розвиток. Розвиткові історичного погляду на живу природу багато сприяли успіхи геології (Наука.., 4, 1957, 24). Словник української мови в 11 томах
  4. геологія — Наука про будову, склад, походження та еволюцію Землі, переважно земної кори (геологічні процеси); г. відіграє гол. роль у пошуках та розпізнаванні родовищ корисних копалин. Універсальний словник-енциклопедія
  5. геологія — геоло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. геологія — ГЕОЛО́ГІЯ, ї, ж. Сукупність наук про склад, будову та розвиток земної кори та наявні в ній корисні копалини. Принесла [Ніна] в подарунок друзу гірського кришталю, щоб Юрко не забував геологію та вертався швидше до табору (А. Словник української мови у 20 томах
  7. геологія — [геиолог'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  8. геологія — Геология — geology — Geologiе — наука про будову й розвиток Землі. Вивчає склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори і закономірності утворення й поширення корисних копалин. Гірничий енциклопедичний словник