гіпербола

гіпе́рбола

(від грец. υπερβολή – перебільшення)

1. Плоска крива, що є геометричним місцем точок площини, для кожної з яких різниця віддалей від двох даних точок цієї площини (фокусів Г.) є величиною сталою.

2. Стилістична фігура, в якій перебільшено певну ознаку, щоб посилити виразність мови (напр., безкраїй степ). Протилежне – літота.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. гіпербола — гіпе́рбола 1 іменник жіночого роду перебільшення гіпе́рбола 2 іменник жіночого роду крива Орфографічний словник української мови
  2. гіпербола — I плоска крива, що є множиною точок Р, для яких різниця відстаней від 2 заданих точок F1 F2 (які називаються фокусами г.) є постійною; одна з конічних кривих; в прямокутній системі координат рівняння г. записується у вигляді: (x/a)2 — (y/b)2 =... Універсальний словник-енциклопедія
  3. гіпербола — ГІПЕ́РБОЛА¹, и, ж., літ. Стилістичний засіб перебільшення певних ознак чи якостей предмета, явища або дії з метою посилення художньої виразності. Словник української мови у 20 томах
  4. гіпербола — (гр. hyperbole — пеpебiльшення) обpазне пеpебiльшення за pозмipом, силою, значенням: Так нiхто не кохав. Чеpез тисячi лiт лиш пpиходить подiбне  кохання (В. Сосюpа); Я  цаp  цipiв. Я сонця син могутнiй (Леся Укpаїнка). Словник стилістичних термінів
  5. гіпербола — • гіпербола (грец. ύπερβολή — перебільшення) - вид тропа; худож. засіб, що полягає в перебільшенні характерних властивостей, ознак якогось предмета, явища, дії з метою їх увиразнення, а також вираження емоційно-естетичного ставлення до них (захоплення... Українська літературна енциклопедія
  6. гіпербола — I -и, ж. Стилістичний засіб навмисного перебільшення з метою посилення виразності. || Всяке перебільшення. II -и, ж., мат. Незамкнена крива з двох віток, що утворюються в разі перетину площиною обох порожнин конуса. Великий тлумачний словник сучасної мови
  7. гіпербола — Пересада, занадто Словник чужослів Павло Штепа
  8. гіпербола — ПЕРЕБІ́ЛЬШЕННЯ (уявлення про що-небудь у більших, збільшених порівняно з реальними розмірах), ПРИБІ́ЛЬШЕННЯ розм., ГІПЕРБОЛІЗА́ЦІЯ книжн., ГІПЕ́РБОЛА розм., ПЕРЕСА́ДА діал.; УТРИ́РУВАННЯ книжн., УТРИРО́ВКА книжн. (доведення до крайньої міри вияву). Словник синонімів української мови
  9. гіпербола — ГІПЕ́РБОЛА¹, и, ж. Стилістичний засіб навмисного перебільшення з метою посилення виразності. В основі гіперболи лежать художні перебільшення зображуваного об’єкта (Деякі пит. поет. майстерн. Словник української мови в 11 томах