варіант

ВАРІАНТ – ВАРІАНТА

Варіант, -а. Видозміна, різновид чогось, одна з кількох редакцій твору, одна з можливих комбінацій тощо.

Варіанта. Організм тварини або рослини, який відхиляється за певною ознакою від основного типу; у статистиці – кожен член ряду чисел.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. варіант — варіа́нт іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. варіант — (від лат. variаns — змінний). Є варіанти є комбінаторні, факультативні й стилістичні — стилістичне поняття, за яким допускаються паралельні форми. Словник стилістичних термінів
  3. варіант — [вар'іант] -нта, м. (на) -н'т'і, мн. -нтие, -н'т'іў Орфоепічний словник української мови
  4. варіант — -а, ч. 1》 Видозміна, різновид чого-небудь. || Той самий твір (літературний, музичний, фольклорний і т. ін.) в іншій редакції. 2》 шах. Одна з комбінацій ходів, можливих за якогось положення фігур на шаховому полі. Форсований виграшний варіант. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. варіант — ВАРІА́НТ, а, ч. 1. Різновид, видозміна чого-небудь. Я думаю, що се не пусте освоїтись одразу з новою мовою і з варіантами в програмі, прилучивши до того нормальну, вже саму по собі чималу роботу (Леся Українка)... Словник української мови у 20 томах
  6. варіант — варіа́нт [від лат. varians (variantis) – змінний] 1. Видозміна, різновид будь-чого. 2. Одна з кількох редакцій твору (музичного, літературного) або документа; видозміна частини твору (документа). 3. У шахах і шашках – одна з можливих за даних обставин комбінацій. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. варіант — РІЗНО́ВИД (окремий вид якоїсь загальної категорії, типу, явища тощо), РІЗНОВИ́ДНІСТЬ, ВИДОЗМІ́НА, ВАРІА́НТ, ҐАТУ́НОК, ВАРІА́ЦІЯ, МОДИФІКА́ЦІЯ (предмет або явище, зміна якого характеризується появою в нього нових ознак... Словник синонімів української мови
  8. варіант — ВАРІА́НТ, а, ч. 1. Видозміна, різновид чого-небудь. Я думаю, що се не пусте освоїтись одразу з новою мовою і з варіантами в програмі, прилучивши до того нормальну, вже саму по собі чималу роботу (Л. Укр. Словник української мови в 11 томах
  9. варіант — рос. вариант (від латин. varians (variantis) — змінний) — 1. Видозміна, різновид чого-небудь (напр., В. плану, В. програми). 1. Одна з кількох редакцій твору — літературного, економічного тощо. Eкономічна енциклопедія