типологічний

Який стосується типології – наукової систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками; властивий певному типу якихось предметів чи явищ, який грунтується на встановленні спільності їх ознак: типологічний метод дослідження, типологічний аналіз, типологічна класифікація мов, типологічні властивості діяльності вищої нервової системи.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. типологічний — -а, -е. 1》 Стос. до типології, який ґрунтується на типології. Типологічна класифікація. 2》 Пов'язаний з певним типом організму; власт. певному типу. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. типологічний — ТИПОЛОГІ́ЧНИЙ, а, е. 1. Стос. до типології, який грунтується на типології. Археологи України, звернувшись до типологічного аналізу речових матеріалів, розробили досконалу за деталями періодизацію культур епохи бронзи (Літ. Укр., 11. Словник української мови в 11 томах
  3. типологічний — [тиеполоуг’ічнией] м. (на) -ному/ -н'ім, мн. -н'і Орфоепічний словник української мови
  4. типологічний — ТИПОЛОГІ́ЧНИЙ, а, е. 1. Стос. до типології, який ґрунтується на типології. Археологи України, звернувшись до типологічного аналізу речових матеріалів, розробили досконалу за деталями періодизацію культур епохи бронзи (з газ. Словник української мови у 20 томах
  5. типологічний — типологі́чний прикметник Орфографічний словник української мови