Австралійська література

Австралі́йська література

• Австралійська література

- л-ра народу Австралії. Міфи, казки, легенди аборигенів записані протягом 19 — 20 ст. Перші твори А. л. з'явилися в 20-х pp. 19 ст., були позначені орієнтацією на англ. л-ру 18 — 19 ст. (романи Дж. Такера, Г. Сейвері). Любовно-пригодницький характер мали романи Г. Кінгслі, М. А. Кларка, Р. Болдервуда (псевд. Т. А. Брауна). Вплив англ. класицизму відчутний і в перших поетичних творах (поема У. Уентворта "Австралазія", 1823). Поступово розвивається романтизм. У віршах Ч. Харпура, Г. Кендалла, А. Л. Гордона та ін. виявляється інтерес до зображення природи, звучать волелюбні ідеї. В кін. 19 — на поч. 20 ст. А. л. набула нац. характеру, як гол. напрям утвердився реалізм. Засновники нац. л-ри — романіст Т. Коллінз, поет і новеліст Г. А. Лоусон, поет Б. О'Дауд. Значна роль у формуванні демократич. течії в А. л. належить журн. "Bulletin" (засн. 1880), який сприяв розвитку малих жанрів (оповідання Г. А. Лоусона, У. Естлі та ін. і балади Е. Дайсона, Е. Б. Патерсона, Г. А. Лоусона та ін.). На межі 19 і 20 ст. починають творчий шлях поети М. Гілмор і К. Бреннон. Події 1-ї світової війни, вплив ідей Великої Жовтн. соціалістич. революції сприяли дальшому розвиткові реалістич. л-ри. В творах цього періоду викривається капіталістична експлуатація, змальовується трагедія аборигенів. Виникає соціальний роман, попередником якого стала трилогія Г. Г. Річардсон (справж. — Е. Ф. Ліндсей) "Доля Річарда Мехоні" (1917 — 29), позначена рисами психологізму. Зачинателі соціального роману К. С. Прічард і Е. В. Палмер наприкінці 20-х pp. очолили письменників, у творах яких реалістично зображено життя різних верств австралійського суспільства з його класовими суперечностями і морально-психол. колізіями (М. С. Франклін, Б. Пентон, К. Теннант, К. Стед, А. Маршалл, К. (З.). А. Ф. Герберт, Ф. Д. Дейвісон, Л. Манн та ін.). З'являються твори, яким притаманні риси соціалістич. реалізму — романи К. С. Прічард "Робочі воли" (1926) і Дж. Девенні "Цукровий рай" (1935). У поезії 20-х pp. виділяється антивоєнна зб. "Пильні" (1920) Ф. Моріса (псевд. Ф. Уїлмота). В 30 — 50-х pp. у поезії виникло кілька напрямів, представники яких групувалися навколо різних літ. журналів та альманахів. Р. Інгамелс 1938 заснував "Джіндіуоробак клаб" і разом з поетами-однодумцями утверджував думку, що шлях до розквіту поезії лежить у поєднанні давньої культури аборигенів з надбанням європ. культури. Члени клубу випускали щорічні антології (1938 — 53). Група журн. "Vision" ("Бачення") здебільшого дотримувалась ідеалістич. концепцій.

Після 2-ї світової війни в л-рі відображається поглиблення соціальних суперечностей австрал. суспільства, зміни в нац. самосвідомості австралійців, розширення культур. та літ. зв'язків. У 40 — 60-х pp. досягла успіхів реалістич. л-ра, особливо роман. З позицій соціалістич. реалізму розробляла тему розвитку робітн. руху в Австралії К. С. Прічард у трилогії "Буремні дев'яності" (1946), "Золоті милі" (1949), "Крилате насіння" (1950). Е. В. Палмер створив трилогію "Голконда" (1948), "Час сівби" (1957), "Видатний діяч" (1959), яка є першим нац. політ. романом. З істор. романами "Країна поза часом" (1941), "Тиск часу" (1948), "Немає перешкод" (1953) виступала Е. Дарк. Події 2-ї світової війни змальовано в романах Дж. Форреста, Е. Ламберта, Н. Шюта та ін. Гострого звучання набуває тема расової дискримінації аборигенів — у творчості Ф. Б. Віккерса, Д. А. Стюарта, Е. Д. К'юзек, М. Дьюрек та ін., вона стає центральною в романі-трилогії К. (З.) А. Ф. Герберта "Бідолашна моя країна" (1975). Розвивається жанр оповідання (Дж. Моррісон, А. Маршалл, Г. Кейсі, К. С. Прічард, Е. В. Палмер, Дж. Уотен, Ф. Д. Дейвісон та ін.). Драматургія зародилася в 20 — 30-х pp. (одноактні реалістичні драми Л. Ессона, К.С. Прічард, Е. В. Палмера). Значно пожвавилася вона з 50-х pp., коли з'явилися насичені соціальними колізіями та гуманістич. ідеями п'єси Е. Д. К'юзек (К'юсак), Р. Лоулера, М. Бренд. У 30 — 40-х pp. виник і поширився новий драм. жанр — радіоп'єса (Р. Парк, К. Данкан, А. Тернер, Д. А. Стюарт). З кін. 50-х pp. на розвитку австрал. л-ри позначився вплив модерністських течій. Реалістичні й модерністські тенденції поєднуються в творчості прозаїка і драматурга П. В. М. Уайта, прозаїків Р. Стоу, Т. Естлі, Т. Кінілі. Хвилю соціального критицизму в л-рі викликала проамер. політика уряду в кін. 60-70-х pp. У л-рі цього періоду і в 80-х pp. з'являються сатир. роман (Б. Оуклі, П. Мезерс), соціально-фантастичний роман (П. Кері), роман-антиутопія (Д. Айрленд); у драматургії — п'єси-портрети політ. діячів, пройняті сатирич. пафосом і критикою моралі бурж. суспільства (твори Д. Уїльямса, А. Б'юзо, Дж. Гібберта та ін.). Після 2-ї світової війни австралійська поезія тяжіє до європ. реалізму (творчість т. з. університетських поетів). Д. Кемпбелл, Дж. Райт, Д. А. Стюарт у своїй ліриці звертаються до тем природи, етико-філос. проблем. З серед. 60-х pp. у л-ру приходять письменники-аборигени. Провідна тема творчості К. Уокер, Дж. Дейвіса, К. Джонсона — боротьба за рівні права усіх австралійців.

Знайомство з А. л. на Україні почалося з 2-ї пол. 19 ст., коли з'явилися переклади творів австрал. письменників рос. мовою. Наук. вивчення А. л. започаткував І. Франко, який 1910 в "Літературно-науковому вістнику" опублікував свої переклади оповідань австрал. письменників Е. Дайсона, Е. Б. Годжа, А. Г. Доррінгтона, А. Г. Дейвіса, Дж. Пойнтона, Века, Кодака, Дж. Г. Гріна, П. Купіда і передмову до них. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції встановлюються гворчі зв'язки рад. і австрал. літераторів. У 1933 Україну відвідала К. С. Прічард, у кн. "Справжня Росія" (1934) вона деякі розділи присвятила Україні. У післявоєнний період на Україні побували А. Маршалл, Е. Д. К'юзек (відповідали на анкету "Всесвіту"), Лж. Уотен та ін. З серед. 50-х pp. в республіці виходять окремими виданнями та публікуються в періодиці твори Г. А. Лоусона, К. С. Прічард, Е. В. Палмера, Е. Д. К'юзек, А. Маршалла, П. В. М. Уайта, Ф. Д. Дейвісона, Н. Шюта, М. Л. Уеста, Ф. Філіпсона, Т. Шеппард, Д. А. Стюарта, К. Тіле та ін. У 1982 в УРСР вийшла перша в Рад. Союзі зб. "Сучасна австралійська повість". Укр. мовою окремі твори А. л. переклали Н. Боровик, О. Ночева, О. Мокровольський, В. Ружицький, М. Троян, І. Стешенко, М. Пінчевський, І. Лещенко, Л. Солонько, С. Наливайко, С. Тельнюк, А. Муляр, О. Матвієнко, П. Зернецький, С. Зарудний, О. Гавура, Л. Маланчук.

Літ.: Австралийская литература. М., 1978; Зернецкая О. В. Австралийский социальный роман 30-х годов XX в. К., 1982; Зернецкая О. В. Вэнс Палмер и австралийский роман. К., 1984.

О. В. Зернецька.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me