геохронологія

Геохронология — geochronology — Geochronologie — вчення про вік, тривалість і послідовність формування г.п., що складають земну кору; визначення часу утворення гірських порід, з яких складаються земні верстви. Розрізняють геохронологію відносну та абсолютну (ядерну, ізотопну). Відносна геохронологія користується палеонтологічним методом і визначає відносний вік порід за скам’янілими органічними рештками фауни і флори, які збереглися в цих породах на основі принципу послідовності нашарувань. Абсолютна геохронологія встановлює час утворення гірських порід на основі визначення радіологічного віку їх за допомогою різних методів (калій-аргонового, рубідій-стронцієвого, урано-торієво-свинцевого, гелієвого, вуглецевого, мономінеральних фракцій та ін.). За цими методами вік Землі становить приблизно 4-4,5 млрд. років, вік найдавніших порід в Україні — 3,5 млрд. років. Перші визначення абсолютного віку радіоактивних мінералів за накопиченням у них свинцю були виконані Б.Болтвудом в Канаді в 1907. На підставі геохронологічних досліджень розроблено геохронологічну шкалу. Найбільшими її підрозділами є криптозой, що поділяється на архей і протерозой та фанерозой. Останній поділяється на три ери — палеозойську, мезозойську і кайнозойську. Ери поділяються на періоди.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. геохронологія — ГЕОХРОНОЛО́ГІЯ, ї, ж. Учення про хронологічну послідовність формування і вік гірських порід земної кори. Серед наук про Землю набули розвитку нові напрями: абсолютна геохронологія, кристалохімія, рудоутворення (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  2. геохронологія — геохроноло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. геохронологія — геохроноло́гія (від гео... і хронологія) вчення про хронологічну послідовність формування і вік гірських порід земної кори. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. геохронологія — -ї, ж. Учення про хронологічну послідовність формування і вік гірських порід земної кори. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. геохронологія — Визначення часу в історії Землі (геологічний час); шкала виділених в історії Землі одиниць часу (еони, ери, періоди, епохи); використовується в геології. Універсальний словник-енциклопедія
  6. геохронологія — ГЕОХРОНОЛО́ГІЯ, ї, жін. Учення про хронологічну послідовність формування і вік гірських порід земної кори. Є немало галузей знань, поступ яких досягається в основному завдяки співробітництву науковців різних країн і народів. Словник української мови в 11 томах