класифікатор

Классификатор — classifier — Klassierer, Sichter, Klassifikator — безситовий апарат, яким мінеральні суміші поділяють на класи крупності (під впливом сили ваги, відцентрових сил) залежно від розміру, форми або густини частинок. У залежності від діючих сил розрізняють К.: гравітаційні, пневматичні, електричні та відцентрові; в залежності від комбінації діючих сил і способу розвантаження: з механічним розвантаженням пісків — гравітаційні механічні (рейкові, спіральні, чашкові, дражні, гідроосцилятори), відцентрові (шнекові відсаджувальні центрифуги); з самотічним розвантаженням пісків — гравітаційні (гідравлічний класифікатор), відцентрові (гідроциклон, центрифуга). До гравітаційних К. відносять також багер-зумпфи, радіально та циліндро-конічні згущувачі, пірамідальні відстійники. Найбільше розповсюдження на рудних і вуглезбагач. ф-ках отримали мокрі механічні спіральні К. для класифікації в циклах подрібнення і підготовки вихідного матеріалу до флотації. Спіральний К. являє собою похиле корито, в якому вміщені один або два обертові вали з насадженими на них стрічковими спіралями, виконаними по ґвинтовій лінії (зануреними або незануреними в пульпу). Пульпа подається в ниж. третину корита К., піски, що осіли за допомогою спіралей, видаляються і частково збезводнюються. Тонкі частинки, що не встигли осісти, переходять у злив. Тонина зливу залежить від наявності глинистих шламів, що збільшують в'язкість, густину і ступінь розрідження пульпи, а також швидкість обертання спіралей і нахил корита. Продуктивність К. залежить г.ч. від площі дзеркала пульпи, тобто визначається шириною, висотою лобової стінки і нахилом корита, і від необхідної крупності твердої фази у зливі, густини і в'язкості пульпи. Спіральні К. відрізняються простою і надійною конструкцією, їх важлива перевага — підйом пісків вище точки надходження живлення, що дозволяє компонувати замкнений цикл подрібнення без додаткових транспортуючих пристроїв.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. класифікатор — КЛАСИФІКА́ТОР, а, ч. 1. Фахівець із класифікації чого-небудь; той, хто займається класифікацією. Досвідчений класифікатор; // Те, що визначає щось. Суфікс -ти- в українській мові виступає класифікатором дієслів (з наук. літ.). Словник української мови у 20 томах
  2. класифікатор — -а, ч. 1》 Фахівець із класифікації чого-небудь; той, хто займається класифікацією. Класифікатор валют. 2》 Довідник, який містить систематизований перелік виробничих стандартів. 3》 Пристрій для механічного сортування подрібненої руди, вугілля тощо. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. класифікатор — КЛАСИФІКА́ТОР, а, ч. 1. Фахівець із класифікації чого-небудь; той, хто займається класифікацією. 2. Пристрій для механічного сортування подрібненої руди, вугілля тощо. Словник української мови в 11 томах
  4. класифікатор — класифіка́тор іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  5. класифікатор — класифіка́тор 1. Особа, що проводить класифікацію. 2. Пристрій для сортування подрібнених руд, вугілля тощо. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. класифікатор — рос. классификатор систематизований перелік об'єктів (продукції, товарів), кожному з яких присвоєний власний певний шифр, код. Eкономічна енциклопедія