класифікатор

КЛАСИФІКА́ТОР, а, ч.

1. Фахівець із класифікації чого-небудь; той, хто займається класифікацією.

Досвідчений класифікатор;

// Те, що визначає щось.

Суфікс -ти- в українській мові виступає класифікатором дієслів (з наук. літ.).

2. Пристрій для механічного сортування подрібненої руди, вугілля і т. ін. за формою, величиною та щільністю.

За способом видалення зернистої частини матеріалу гідравлічні класифікатори поділяють на класифікатори з механічним розвантаженням та з розвантаженням самопливом (з навч. літ.).

3. Систематизований перелік, за допомогою якого для кожного з наведених у ньому об'єктів визначають місце та позначення.

Класифікаційні дані формуються з використанням державних класифікаторів (з наук. літ.);

Класифікатор іноземних валют та банківських металів Національного банку України містить переліки вільно конвертованих та неконвертованих валют (з наук.-попул. літ.);

Держстандарт України затвердив та ввів у дію державні класифікатори валют (з газ.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. класифікатор — класифіка́тор іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. класифікатор — Классификатор — classifier — Klassierer, Sichter, Klassifikator — безситовий апарат, яким мінеральні суміші поділяють на класи крупності (під впливом сили ваги, відцентрових сил) залежно від розміру, форми або густини частинок. Гірничий енциклопедичний словник
  3. класифікатор — -а, ч. 1》 Фахівець із класифікації чого-небудь; той, хто займається класифікацією. Класифікатор валют. 2》 Довідник, який містить систематизований перелік виробничих стандартів. 3》 Пристрій для механічного сортування подрібненої руди, вугілля тощо. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. класифікатор — класифіка́тор 1. Особа, що проводить класифікацію. 2. Пристрій для сортування подрібнених руд, вугілля тощо. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. класифікатор — КЛАСИФІКА́ТОР, а, ч. 1. Фахівець із класифікації чого-небудь; той, хто займається класифікацією. 2. Пристрій для механічного сортування подрібненої руди, вугілля тощо. Словник української мови в 11 томах
  6. класифікатор — рос. классификатор систематизований перелік об'єктів (продукції, товарів), кожному з яких присвоєний власний певний шифр, код. Eкономічна енциклопедія