авангардизм

АВАНГАРДИ́ЗМ, у, ч.

1. Загальна назва художніх напрямів у літературі та мистецтві XX ст., які характеризуються прагненням докорінного оновлення художньої практики, відходом від реалізму, усталених принципів і традицій.

Одні теоретики і практики авангардизму декларують створення елітарного мистецтва, вільного від соціальних завдань, інші, навпаки, шукають принципово нові виражальні засоби для передачі настроїв соціального протесту, революційного змісту (з наук. літ.);

Талановиті представники авангардизму початку XX століття (футуризму, імажинізму, конструктивізму та ін.) збагатили культуру новими художніми цінностями (із журн.).

2. Прагнення до головної, чільної ролі у чому-небудь.

Безликість має поступитися місцем суверенності та самобутності українського народу як суб'єкта історії, а провінціалізм – сміливим пошукам, потягу до авангардизму (з газ.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авангардизм — (від фр. avantgardisme) умовне найменування деяких течій в мистецтві, яким притаманне прагнення до конкретного оновлення художньої практики, розрив з її сталими принципами та традиціями Словник іншомовних соціокультурних термінів
  2. авангардизм — (від фр. awant — вперед та garde — варта, загін) узагальнююча назва течій сучасного музичного мистецтва, якому притаманний розрив з традиціями класичної музики, пошук нових форм та виражальних засобів, який інколи перетворюється в самоціль. Словник-довідник музичних термінів
  3. авангардизм — авангарди́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  4. авангардизм — -у, ч. Загальна назва різних напрямків у мистецтві 20 ст., для яких характерні розрив із традиціями реалізму, пошуки нових засобів вираження і формальної структури твору. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. авангардизм — • авангардизм (франц. avant-gardisme, від avant-garde — передовий загін) - умовний термін, яким позначають ряд нереалістичних течій європ. мистецтва і л-ри з різними філос., політ. і естетичними програмами. Цей термін використовують з кін. 19 ст. Українська літературна енциклопедія
  6. авангардизм — АВАНГАРДИ́ЗМ, у, ч. Загальна назва різних напрямів у мистецтві XX ст., для яких характерні розрив а традицією реалістичного художнього образу, пошуки нових засобів вираження і формальної структури твору. Словник української мови в 11 томах