авангардизм

(від фр. avantgardisme)

умовне найменування деяких течій в мистецтві, яким притаманне прагнення до конкретного оновлення художньої практики, розрив з її сталими принципами та традиціями

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авангардизм — (від фр. awant — вперед та garde — варта, загін) узагальнююча назва течій сучасного музичного мистецтва, якому притаманний розрив з традиціями класичної музики, пошук нових форм та виражальних засобів, який інколи перетворюється в самоціль. Словник-довідник музичних термінів
  2. авангардизм — авангарди́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  3. авангардизм — -у, ч. Загальна назва різних напрямків у мистецтві 20 ст., для яких характерні розрив із традиціями реалізму, пошуки нових засобів вираження і формальної структури твору. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. авангардизм — АВАНГАРДИ́ЗМ, у, ч. 1. Загальна назва художніх напрямів у літературі та мистецтві XX ст., які характеризуються прагненням докорінного оновлення художньої практики, відходом від реалізму, усталених принципів і традицій. Словник української мови у 20 томах
  5. авангардизм — • авангардизм (франц. avant-gardisme, від avant-garde — передовий загін) - умовний термін, яким позначають ряд нереалістичних течій європ. мистецтва і л-ри з різними філос., політ. і естетичними програмами. Цей термін використовують з кін. 19 ст. Українська літературна енциклопедія
  6. авангардизм — АВАНГАРДИ́ЗМ, у, ч. Загальна назва різних напрямів у мистецтві XX ст., для яких характерні розрив а традицією реалістичного художнього образу, пошуки нових засобів вираження і формальної структури твору. Словник української мови в 11 томах