біт

БІТ¹, а, ч., інформ.

1. Одиниця вимірювання кількості інформації та об'єму пам'яті комп'ютера.

Біт є надто дрібною, а отже, і незручною одиницею виміру великих обсягів інформації (з навч. літ.).

2. Елемент кодового набору.

Біт модифікації;

Стартовий біт.

БІТ², у, ч.

1. Спосіб акцентування, що виражається в чергуванні однаково підкреслених ударів у джазовій музиці.

Як правило, регулярному, строго організованому біту протиставляється вільніша і гнучкіша ритміка (з наук.-попул. літ.).

2. Ритмічна інтенсивність виконання, вказівка на велику чи малу інтенсивність свінгу у музичному творі.

Жорсткий біт (з наук.-попул. літ.).

3. Те саме, що біт-му́зика.

Хлопці грають щось схоже на мелодійний біт із джаз-роковими вставками (з Інтернету).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. біт — (від англ. binary – двійковий і digit – знак, цифра) одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. біт — Базова найменша одиниця інформації, що відповідає одному з двох станів: так або ні; у двійковій системі числення позначається 0 або 1. Універсальний словник-енциклопедія
  3. біт — рос. бит (від англ. binary-двійковий і digit — знак, цифра) — одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі. Eкономічна енциклопедія
  4. біт — біт , род. біта, мн. біти, род. мн. бітів (англ. bit — шматочок) це мінімальна одиниця кількості інформації, яка дорівнює одному двійковому розряду, який може бути рівним одному з двох значень/станів (0 або 1)... Фізико-технічний словник-мінімум
  5. біт — [б'іт] б'іта, м. (на) б'іт'і, мн. б'ітие, б'іт'іў Орфоепічний словник української мови
  6. біт — (англ. beat — удар) — 1. Метроритмічна структура джазового такту, спосіб акцентування такту інструментами ритмогрупи, рівномірне чергування однаково підкреслених ударів, які створюють ритмічний пульс джазу. Словник-довідник музичних термінів
  7. біт — I -а, ч. 1》 Мінімальна одиниця виміру кількості інформації та об'єму пам'яті комп'ютера (дорівнює одній комірці або одному двійковому знаку типу "так-ні"). Стартовий біт. Біт модифікації. Великий тлумачний словник сучасної мови
  8. біт — біт 1 іменник чоловічого роду одиниця інформації біт 2 іменник чоловічого роду напрям у рок-музиці Орфографічний словник української мови