граф

ГРАФ¹, а, ч.

У Західній Європі і царській Росії – дворянський титул (середній між князем і бароном), а також особа, що має цей титул.

[Подорожній:] Тут не довго помилитись, стільки тут графів, баронів та всякого панства (Леся Українка);

Ліс і клапоть землі належав колись старому графові (М. Івченко);

Спав граф спокійно, як у власному палаці після щасливого полювання (П. Кочура).

ГРАФ², а, ч., спец.

Математична модель об'єктів довільної природи, яка є сукупністю точок та відрізків, що їх з'єднують.

З погляду математики траса спуску з гори – не що інше, як звичайний граф (з наук.-попул. літ.).

△ (1) Біхромати́чний граф, мат. – граф з хроматичним числом, що дорівнює двом.

Планарний граф є біхроматичним тоді і тільки тоді, коли степені всіх його граней парні (з навч. літ.);

(2) Орієнто́ваний граф, мат. – граф, дугам якого надано напрямок.

Як і звичайний граф, орієнтований граф може бути заданий переліком елементів скінченних множин, діаграмою або за допомогою матриць (з навч. літ.);

(3) Плана́рний (пло́ский) граф, мат. – граф, що може бути зображений на площині без перетину дуг.

Про планарні графи кажуть, що вони укладаються на площині або мають плоске укладання (з навч. літ.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. граф — граф, род. графа (від гр. grapho – пишу) це сукупність об'єктів із зв'язками між ними. • Однак особлива структура цих задач існує дає змогу розробити спеціальні алгоритми оптимізації на графах (Бартіш). Фізико-технічний словник-мінімум
  2. граф — граф 1 іменник чоловічого роду, істота титулована особа граф 2 іменник чоловічого роду математичний об'єкт Орфографічний словник української мови
  3. граф — [граф] -фа, м. (на) -ф'і, мн. -фие, -ф'іў (креслення) Орфоепічний словник української мови
  4. граф — I -а, ч. У Західній Європі та дореволюційній Росії – дворянський титул (середній між князем і бароном), а також особа, що має цей титул. II -а, ч. 1》 Математична система об'єктів довільної природи і зв'язок, що сполучають будь-які пари цих об'єктів. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. граф — А, ч. Високопоставлена людина. А хто він, що до нього з такою увагою ставляться? — Та місцевий граф. Словник сучасного українського сленгу
  6. граф — I (нім. Graf) 1. У Західній Європі за раннього середньовіччя вищий королівський урядовець, у період феодальної роздробленості великий феодал, згодом спадковий титул вищого дворянства. 2. Спадковий дворянський титул. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. граф — I у державі франків управитель адміністративної округи (графства); з часом г. зосередив усю владу в своїх руках; в централізованих монархіях — аристократичний титул. Універсальний словник-енциклопедія
  8. граф — Граф, -фа, -фові; графи́, -фі́в (нім.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  9. граф — ГРАФ, а, ч. У Західній Європі і дореволюційній Росії — дворянський титул (середній між князем і бароном), а також особа, що має цей титул. [Подорожній:] Тут не довго помилитись, стільки тут графів, баронів та всякого панства (Л. Укр. Словник української мови в 11 томах
  10. граф — рос. граф (нім. Graf) — у Західній Європі за раннього середньовіччя вищий королівський урядовець, згодом феодал; спадковий титул вищого дворянства. Eкономічна енциклопедія