редукція

РЕДУ́КЦІЯ, ї, ж.

1. спец. Процес або дія, що приводить до зменшення, послаблення або спрощення чого-небудь, іноді до повної втрати якихось об'єктів, ознак.

Редукція печінкового кровотворення починається з першого дня життя новонародженої тварини й закінчується до сьомого дня (з наук. літ.).

2. біол. Зменшення органів або тканин, відмирання чи зміна їх будови внаслідок втрати функцій.

Тому що на значних глибинах світла немає, у тварин спостерігається або редукція органів зору, або вони розростаються до значних розмірів (з наук. літ.).

3. хім. Звільнення елемента від окислення, відновлення його з окису в чистому вигляді.

Процес відновлення, або редукції, виявляється там, де вода має відновні органічні сполуки. Такими відновлювачами є бітуми і водень-сульфід (з наук. літ.).

4. лінгв. Значне ослаблення або втрата ненаголошених звуків при їх вимовлянні.

Редукція – один з видів звукових змін, який полягає в ослабленні артикуляції звуків. Наслідком редукції нерідко є випадання певного звука в слові (з наук. літ.).

5. екон. Зведення складного виробничого процесу до простішого в умовах товарного виробництва.

Криза безробіття, банкрутства, обнижки, редукції, застій – ніхто нічого не купує, а той, хто й бере, – не платить! (П. Козланюк).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. редукція — Реду́кція: — зниження, зменшення [44-1] Словник з творів Івана Франка
  2. редукція — реду́кція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. редукція — -ї, ж. 1》 Зведення в процесі дослідження одного явища до іншого з метою спрощення та порівняння. || спец. Процес або дія, що призводить до зменшення, послаблення або спрощення чого-небудь, іноді до повної втрати якихось об'єктів, ознак. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. редукція — (від лат. reductio — відступ) — метод музичного аналізу, який запропонував Х.Шенкер. За цією теорією структура музичного твору є ієрархією рівнів (шарів)... Словник-довідник музичних термінів
  5. редукція — реду́кція (від лат. reductio – повернення, відновлення) 1. Процес або дія, що спричинює зменшення, спрощення чогось. 2. Відновлення елемента з окислу, звільнення його від кисню (відняття електронів ним). Словник іншомовних слів Мельничука
  6. редукція — 1. в логіці пошук такого судження, з якого випливає судження, визнане нами за істинне; 2. зведення складного до простішого в інтересах наукового аналізу. Універсальний словник-енциклопедія
  7. редукція — РЕДУКЦІЯ — в предметному розумінні Р. — це дії або процеси а) зменшення об'єктів (аж до їх зникнення), зменшення певної кількості (величини); б) відновлення об'єкта, його властивостей, стану; в) спрощення структури об'єкта. Термін "Р. Філософський енциклопедичний словник
  8. редукція — Реду́кція, -ції, -цією; -ції, -цій Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  9. редукція — РЕДУ́КЦІЯ, ї, ж. 1. спец. Процес або дія, що призводить до зменшення, послаблення або спрощення чого-небудь, іноді до повної втрати якихось об’єктів, ознак. Словник української мови в 11 томах
  10. редукція — рос. редукция 1. Зменшення, послаблення чого-небудь. 2. Зведення складного до більш простого, доступного для аналізу або розв'язання. 3. Падіння курсу валют, цінних паперів і цін на товари. Eкономічна енциклопедія