антропологія

(від грецьк. antropos — людина + logos — знання)

наука про походження та еволюцію людини; культурна антропологія являє собою окрему галузь наукових досліджень, яка концентруює увагу на взаємовідносинах людини і культури

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. антропологія — АНТРОПОЛО́ГІЯ, ї, ж. Комплексна наукова дисципліна, що займається вивченням людини і людського суспільства. Етнографія не раз послуговується і матеріалами економіки, географії, архітектури, археології, антропології (М. Словник української мови у 20 томах
  2. антропологія — -ї, ж. Наука про походження та еволюцію людини, утворення людських рас та про нормальні варіації фізичної будови людини. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. антропологія — Антрополо́гія, -гії, -гією (гр.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  4. антропологія — Наука про розвиток людського роду, зміну його фізичних рис у часі й просторі (також расову диференціацію). Універсальний словник-енциклопедія
  5. антропологія — Людинознавство Словник чужослів Павло Штепа
  6. антропологія — АНТРОПОЛО́ГІЯ, ї, ж. Наука, що вивчає біологічну природу людини, її раси і т. ін. Вона [етнографія] не раз послуговується і матеріалами економіки, географії, архітектури, археології, антропології (Рильський, III, 1956, 161). Словник української мови в 11 томах
  7. антропологія — антрополо́гія (від антропо... і ...логія) наука про походження і еволюцію людини, утворення рас; нормальні варіації фізичної будови людини. Словник іншомовних слів Мельничука
  8. антропологія — АНТРОПОЛОГІЯ (від грецьк. ανδρωποζ — людина; λόγοζ — поняття) — наука про походження людини, утворення людських ареальних груп (рас), про типи й варіації фізичної будови людини. А. обіймає, окрім природної історії людини, також етнографію та археологію. Філософський енциклопедичний словник
  9. антропологія — антрополо́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови