парадигма

(від грецьк. paradeigma — приклад, зразок)

система уявлень, характерна для визначення етапу розвитку науки, культури, суспільного життя

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. парадигма — (від гр. paradeigma — приклад, зразок) — 1. Наукова теорія, система понять, які охоплюють суттєві риси певної сфери дійсності, в музиці — понятійний апарат музикознавства та його галузей. Словник-довідник музичних термінів
 2. парадигма — ПАРАДИ́ГМА, и, ж. 1. філос. Сукупність філософських, загальнотеоретичних основ науки; система понять і уявлень, які властиві певному періодові розвитку науки, культури, цивілізації. Словник української мови у 20 томах
 3. парадигма — (стилiстична) (від гр. paradeigma — приклад, взірець) схема (модель) семантико-стилiстичних вiдношень, що вiдобpажають наявнiсть  чи вiдсутнiсть стилiстичних   значень   (конотацiй)  та їх iнтенсивнiсть. Словник стилістичних термінів
 4. парадигма — Паради́гма, -ми; -ди́гми, -ди́гм Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 5. парадигма — I -и, ж., лінгв. Системний ряд форм відмінювання чи дієвідмінювання окремого слова або таблиця таких форм. II -и, ж. 1》 Сукупність філософських, загальнотеоретичних і метатеоретичних основ науки. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. парадигма — ПАРАДИ́ГМА, и, ж., грам. Системний ряд форм відмінювання чи дієвідмінювання окремого слова або таблиця таких форм... Словник української мови в 11 томах
 7. парадигма — паради́гма іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 8. парадигма — (англ. paradigma) теорія, прийнята як зразок постановки, обґрунтування, вирішення проблеми в рамках тієї чи іншої науки. Економічний словник
 9. парадигма — ПАРАДИГМА (від грецьк. παράδειγμα — приклад, взірець) — поняття, яке використовувалося в античному і середньовічному філософських дискурсах для характеристики відношення між фізичним та надфізичним світами, а саме: другий світ, зазвичай, слугував... Філософський енциклопедичний словник
 10. парадигма — паради́гма (від грец. παράδειγμα – приклад, взірець) система форм словозмінювання одного й того самого слова чи групи слів. Словник іншомовних слів Мельничука
 11. парадигма — рос. парадигма 1. Система форм одного й того самого слова, зокрема, яка представлена у вигляді таблиці (відмінювання іменників, дієслів). 2. Приклад з історії, що береться для доказу, порівняння. Eкономічна енциклопедія