стабільний

ПОСТІ́ЙНИЙ (який не змінюється, зберігає свій склад, розмір, форму, силу, вияв тощо), СТА́ЛИЙ, НЕЗМІ́ННИЙ, ТРИВКИ́Й, СТАБІ́ЛЬНИЙ книжн., КОНСТА́НТНИЙ книжн.; ТВЕРДИ́Й, НЕПОХИ́ТНИЙ, НЕПОРУ́ШНИЙ, НЕЗЛА́МНИЙ (НЕЗЛО́МНИЙ) (який твердо встановився); ЗВИЧА́ЙНИЙ, ЗВИ́ЧНИЙ (завжди той самий); НАСКРІЗНИЙ (який зберігається від початку до кінця чогось); НЕВІДЛУ́ЧНИЙ, НЕРОЗЛУ́ЧНИЙ (який завжди буває при комусь, чомусь). Під час вечері Мишуня налаштовував радіоприймача, який живився постійним струмом від батареї (Ю. Яновський); Досвідчене око могло помітити одразу, що ця громіздка, неохайна колона, розтягнувшись на кілометр чи й більше, не являє собою сталу бойову одиницю (О. Гончар); Слід пам'ятати, що все ж в людській натурі є якийсь такий "незмінний фонд", що як він щезне, то зникне й саме розуміння про людину, як про певний біологічний тип (Леся Українка); Сів на коня, в якого, мов граніт, Була тривка і дужа міць копит (переклад М. Бажана); Стабільні ціни; Штучне перетворення динамічного в житті на константне в мистецтві виявляється в тому, що художній образ відтворює типові для задуму митця предмети і явища дійсності (з журналу); (Дудар:) Держава потребує хліба .. Ви мусите його продати не спекулянтові, а державі за тверду ціну (І. Микитенко); Так по частинах народжувалася перша наукова карта Аральського моря, яка і в середині двадцятого сторіччя є кращим і єдиним непохитним посібником для навігаторів і для географічного вивчення Аральського моря (З. Тулуб); Життя попівське так ув'язнене в одвічні рами, так опреділене на багато літ уперед. Прикріплене до непорушної доктрини, робить і саму касту непорушною (Г. Хоткевич); (Прісцілла:) Не може зламати людська воля те, що Бог створив незламним (Леся Українка); Вона вгляділа незвичайні рум'янці на їх щоках і прикмітила, що в їх мова мовиться не якась звичайна, щоденна, а ходиться їм про щось інше (І. Нечуй-Левицький); В аудиторії почало розвиднятися, потроху світлішати, обличчя проступили зі звичними своїми рисами та рум'янцями (Є. Гуцало); Тему ..співдружності митців Рильський зробив наскрізною в своїй творчості (Ю. Мартич); Та ось сокира готова.. Готова невідлучна товаришка селянина (І. Франко); Вона (сопілка) — нерозлучна супутниця вівчарів і пастушків (збірник "Бойківщина").

ПОСТІ́ЙНИЙ (призначений для тривалого користування; який завжди є атрибутом когось, чогось; розрахований надовго), НЕЗМІ́ННИЙ, НЕОДМІ́ННИЙ, СТАБІ́ЛЬНИЙ, СТАЦІОНА́РНИЙ книжн. Доки в плавнях точились бої, понтонери вже лагодили постійний міст (О. Гончар); Євганов квапливо порпається в пузатому незмінному портфелі, і білі папери лягають на стіл шамотливою купкою (О. Донченко); Місто, село, завод, шахта — неодмінні елементи нашого життя, вони повинні бути й неодмінними компонентами сучасного роману (Ю. Смолич); Стабільний підручник; У дозиметриста був великий стаціонарний прилад (Ю. Щербак).

Джерело: Словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. стабільний — СТАБІ́ЛЬНИЙ, а, е. Сталий, незмінний, стійкий. Для об’єднань і підприємств повинні розроблятися стабільні, розраховані на ряд років планові завдання та економічні нормативи (Матер. XXIV... Словник української мови в 11 томах
  2. стабільний — Сталий, незмінний, стійкий; (підручник) однотипний, стандартний. Словник синонімів Караванського
  3. стабільний — рос. стабильный міцний, стійкий, постійний, сталий. Eкономічна енциклопедія
  4. стабільний — Стабі́льний, -на, -не Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  5. стабільний — СТАБІ́ЛЬНИЙ, а, е. Сталий, незмінний, стійкий. Плутоній відносно стабільний елемент, оскільки його період піврозкладу великий – порядку 24000 років (з навч. літ.); Робочі розміри калібру не повинні змінюватись з часом, вони мають бути стабільними (з наук. Словник української мови у 20 томах
  6. стабільний — стабі́льний прикметник Орфографічний словник української мови
  7. стабільний — [стаб’іл'нией] м. (на) -ному/-н'ім, мн. -н'і Орфоепічний словник української мови
  8. стабільний — стабі́льний (лат. stabilis) міцний, стійкий, постійний, сталий. Словник іншомовних слів Мельничука
  9. стабільний — -а, -е. Сталий, незмінний, стійкий. Стабільні ціни. Великий тлумачний словник сучасної мови