теза

див. ТВЕРДЖЕННЯ; мн. ТЕЗИ, (доповіді) пункти, точки, основні положення.

Джерело: Практичний словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. теза — те́за іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 2. теза — (від гр. thesis — положення, твердження) фігура думки, яка в лаконічній формі містить основне змістове навантаження повідомлення. Словник стилістичних термінів
 3. теза — [теза] -зие, д. і м. -з'і Орфоепічний словник української мови
 4. теза — ТЕ́ЗА, и, ж. 1. Положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, правдивість якого треба довести. А вже я в питаннях абстрактних .. тут я не один раз повинен був .. Словник української мови у 20 томах
 5. теза — -и, ж. 1》 Положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, правдивість якого треба довести. || Положення, що коротко й чітко формулює основну ідею чого-небудь або провідне завдання, що стоїть перед кимсь. || перев. мн. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. теза — те́за (від грец. θέσις – положення, твердження) 1. В логіці складова частина доведення; положення, істинність якого треба довести. 2. У філософії Г.-В.-Ф. Гегеля – перший ступінь тріади. 3. Будь-яке положення в спорі, викладення якоїсь концепції, теорії, основоположне твердження, принцип. Словник іншомовних слів Мельничука
 7. теза — У логіці твердження, яке вимагає доведення; висновок, що вимагає доведення на підставі отриманих засновків; у математиці — частина теореми, яку доводять, використовуючи задані засновки. Універсальний словник-енциклопедія
 8. теза — ТЕЗА (від грецьк. υέσιζ — положення, твердження) — будь-яке положення в спорі, викладення якоїсь концепції, теорії; у вузькому розумінні — основоположне твердження, принцип. У логіці — складова частина доведення, положення, істинність якого треба довести. Філософський енциклопедичний словник
 9. теза — ПОЛО́ЖЕННЯ (твердження, думка, що лежить в основі чого-небудь), ТЕ́ЗА, ПРИ́НЦИП, ДОМІНА́НТА (основне, вихідне). Всі закони сучасної фізики передбачають як постулат положення про тривимірність реального простору (з журналу)... Словник синонімів української мови
 10. теза — Те́за, -зи; те́зи, тез (гр., ж. р.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 11. теза — ТЕ́ЗА, и, ж. 1. Положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, правдивість якого треба довести. А вже я в питаннях абстрактних.. тут я не один раз повинен був.. Словник української мови в 11 томах