працездатність

рос. трудоспособность

здатність до праці, що залежить від стану здоров'я і віку працівника. Розрізняють П.: загальну — здатність до виконання будь-якої роботи у звичайних умовах праці; професійну — здатність працювати за певною професією, на певній посаді; спеціальну — здатність працювати в певних несприятливих умовах; обмежену — здатність працювати з певними обмеженнями; вікову — заборона прийому на роботу дітей і підлітків до досягнення певного віку; неповну — здатність до роботи з полегшеними умовами праці; умовну — здатність до виконання роботи інвалідами першої і другої груп, які можуть за наявності певних умов, відповідно до рекомендації лікарсько-трудової експертної комісії, продовжувати трудову діяльність.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. працездатність — ПРАЦЕЗДА́ТНІСТЬ, ності, ж. Здатність людини працювати, бути активним учасником трудових процесів. Працездатність цього діда вражала Дороша (Григорій Тютюнник); Вивчення працездатності космонавтів показало... Словник української мови у 20 томах
  2. працездатність — -ності, ж. 1》 Здатність людини працювати, бути активним учасником трудових процесів. 2》 Здатність органа або цілого організму до активної діяльності в заданому режимі. Розумова працездатність — здатність сприймати і переробляти інформацію. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. працездатність — Працезда́тність, -ности, -ності, -ністю Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  4. працездатність — ПРАЦЕЗДА́ТНІСТЬ, ності, ж. Здатність людини працювати, бути активним учасником трудових процесів. Працездатність цього діда вражала Дороша (Тют. Словник української мови в 11 томах
  5. працездатність — [працеиздат(')н'іс'т'] -тнос'т'і, ор. -т(‘)н'іс'т'у Орфоепічний словник української мови
  6. працездатність — працезда́тність іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  7. працездатність — Потенційна можливість індивіда виконувати доцільну діяльність на заданому рівні ефективності з плином визначеного часу. Залежить від зовнішніх умов діяльності і психофізіологічних ресурсів людини. Розрізняють П. максимальну, оптимальну і знижену. Словник із соціальної роботи