двигати

Рухати, рухнути, зворухувати, зворухнути, позворухувати, розрухувати, розрухати, порозрухувати, рушати, рушити, вирушувати, вирушити, повирушувати, зрушувати, зрушити, позрушувати, порушувати, порушити, розрушуватіі, розрушити, порозрушувати, ворушити, ворухнути, поворушити, зворушувати, зворухнути, позворушувати, розворушувати, розворухнути, порозворушувати, совати, сунути, висовувати, висунути, повисовувати, відсовувати, відсунути, повідсовувати, засовувати, засунути, позасовувати, зісовувати, зісунути, позісовувати, насовувати, насунути, понасовувати, пересовувати, пересунути, попересовувати, підсовувати, підсунути, попідсовувати, посовувати, посунути, присовувати, присунути, поприсовувати, просовувати, просунути, попросовувати, розсовувати, розсунути, порозсовувати, усовувати, усунути, повсовувати, пхати, випихати, випхати, випхнути, повипихати, відпихати, відіпхнути, повідпихати, запихати, запхати, запхнути, позапихати, напихати, напхнути, напхати, понапихати, попихати, попхнути, пропихати, пропхати, пропхнути, попропихати, розпихати, розіпхнути, порозпихати, спихати, спихнути, поспихати, упихати, упхнути, повпихати, тягнути, витягувати, витягнути, повитягувати, затягувати, затягнути, позатягувати, відтягувати, відтягнути, повідтягувати, перетягувати, перетягнути, поперетягувати, підтягувати, підтягнути, попідтягувати, притягувати, притягнути, попритягувати, стягувати, стягнути, постягувати, утягувати, утягнути, повтягувати, тручати, трутити, витручати, витрутити, повитручати, відтручати, відтрутити, повідтручати, потручати, потручити, стручувати, стручати, струтити, повстручувати, повстручати, утручати, утрутити, повтручати, штовхати, штовхнути, штовхонути, виштовхувати, виштовхнути, повиштовхувати, відштовхувати, відштовхнути, повідштовхувати, повідштовхнути, зіштовхувати, зіштовхнути, позіштовхувати, наштовхувати, наштовхнути, понаштовхувати, понаштовхнути, підштовхувати, підштовхнути, попідштовхувати, поштовхнути, проштовхувати, проштовхнути, попроштовхувати, розштовхувати, розштовхнути, порозштовхувати

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. двигати — дви́гати дієслово недоконаного виду розм. Орфографічний словник української мови
  2. двигати — див. бити; іти Словник синонімів Вусика
  3. двигати — дви́гати тягнути, нести щось важке (м, ср, ст): Як ішли додому і Маринка знеможено висіла на його рамені, Михайло Галій був дуже поважний. Нічого не говорив, двигав її аж під саму хату (Тарнавський... Лексикон львівський: поважно і на жарт
  4. двигати — РУ́ХАТИ (змінювати положення кого-, чого-небудь внаслідок обертання, коливання, пересування тощо), ПЕРЕМІЩА́ТИ, ПЕРЕМІ́ЩУВАТИ, ВОРУШИ́ТИ, ПОРУ́ШУВАТИ, ВОЗИ́ТИ, ПОДАВА́ТИ, ДВИ́ГАТИ розм. Словник синонімів української мови
  5. двигати — -аю, -аєш, недок., розм. 1》 перех. Зрушувати з місця, пересувати, носити. 2》 неперех., чим. Робити рухи, ворушити. 3》 перех. Надавати руху чому-небудь; рухати. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. двигати — ДВИ́ГАТИ, аю, аєш, недок., розм. 1. перех. Зрушувати з місця, пересувати, носити. Зет, сильно дужий, кремезний — двигає важке каміння і складає його перед Орфеєм (Л. Укр. Словник української мови в 11 томах
  7. двигати — Двигати, -гаю, -гаєш, одн. в. двигнути, -гну, -гнеш гл. 1) Двигать. Не зміг двигнути ні рукою, ні погою. 2) Носить. Нащо тобі, пане брате, торбину двигати? Ліпше тобі, папе брате, людей розбивати. Гол. І. 165. Словник української мови Грінченка