будівельний

I

БУДІВЕЛЬНИЙ – БУДІВНИЙ – БУДІВНИЧИЙ

Будівельний. Який стосується спорудження будов, будівництва, який здійснює будівництво, призначений для будівництва. Вж. зі сл.: двір, майданчик, майдан, досвід, механіка, техніка, професія, робота, завод, загін, інститут, технікум, трест, індустрія, організація, бригада, кадри, камінь, конструкція, ліс, матеріал, цегла, вапно. Як прикладка: інженерно-будівельний.

Будівний. Який стосується будування. Вж. зі сл.: ліс, матеріал, трест, робота, справа. У скл. сл.: автомобілебудівний, трансформаторобудівний.

Будівничий. Який стосується будівників, будівництва, а також переносно. Вж. зі сл.: запал, розмах, енергія, праця, завдання, починання, творення, руки, турботи. Почалася справжня будівнича гарячка (І.Ле); Розміреним будівничим гуркотом зараз повниться та степова корабельня (О.Гончар); Він з радістю побачив картину справжнього будівничого розмаху (О.Гуреїв).

II

БУДІВЕЛЬНИК – БУДІВНИК – БУДІВНИЧИЙ

Будівельник, -а. Людина, яка має будівельний фах, працює на будівництві: колектив будівельників, штаб будівельників. У складних словах уживається як прикладка: інженер-будівельник, реставратор-будівельник.

Будівник, -а. 1. Людина, яка бере участь у створенні якоїсь споруди: будівник – поняття ширше, загальніше, ніж будівельник. День за днем посуваються будівники магістрального [каналу] (О.Гончар). 2. (чого) перен. Той, хто створює щось; творець. Людино! Будівник, творець, дивися! Твоєї творчості блищить кришталь (П.Дорошко). У скл. сл.: верстатобудівник, метробудівник, мостобудівник.

Будівничий, -ого. Те саме, що будівник, будівельник, а також архітектор. З губернії приїхав будівничий (Панас Мирний); Випробуй себе, зваж, розваж! Бо не сліпець ти, а будівничий! (Є.Плужник).

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. будівельний — будіве́льний прикметник Орфографічний словник української мови
  2. будівельний — [буд'івел'нией] м. (на) -ному/ -н'ім, мн. -н'і Орфоепічний словник української мови
  3. будівельний — -а, -е. Стос. до спорудження будов, до будівництва (у 1 знач.). Будівельна механіка. || Який здійснює будівництво чого-небудь, бере безпосередню участь у будуванні чогось. || Признач. для будівництва; придатний для нього. || Який виготовляє окремі конструктивні елементи будов. Будівельна індустрія. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. будівельний — БУДІВЕ́ЛЬНИЙ, а, е. Стос. до спорудження будов, до будівництва (у 1 знач.). На будову прийшла молодь, .. яка ще не мала будівельного досвіду (Яків Баш); Будівельна механіка; // Який здійснює будівництво чого-небудь або керує будівництвом... Словник української мови у 20 томах
  5. будівельний — Будіве́льний, -на, -не Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  6. будівельний — БУДІВЕ́ЛЬНИЙ, а, е. Стос. до спорудження будов, до будівництва (в 1 знач.). На будову прийшла молодь, здебільшого колгоспна, яка ще не мала будівельного досвіду (Баш, На землі.. Словник української мови в 11 томах