еміграція

ЕМІГРАЦІЯ – ІМІГРАЦІЯ – МІГРАЦІЯ

Еміграція, -ї, ор. -єю. 1. Масове переселення з батьківщини в іншу країну; тривале перебування за межами батьківщини внаслідок переселення: економічна еміграція, вимушена еміграція. 2. збірн. Емігранти: ірландська еміграція.

Іміграція. 1. В’їзд іноземців у якусь країну на постійне або тривале проживання: інтенсивна іміграція. 2. збірн. Імігранти: українська іміграція в Америці.

Міграція. 1. Переселення народів усередині країни або за її межі; переміщення капіталу тощо: соціальна міграція, міграція населення, міграція грошей. 2. У біології – пересування тварин у зв’язку зі змінами умов життя або з проходженням циклу розвитку: міграція птахів, міграція риб. 3. Переміщення, перерозподіл якихось елементів, клітин: міграція хімічних елементів.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. еміграція — емігра́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. еміграція — 1. Добровільне або примусове переміщення населення з країн постійного проживання в інші країни, яке викликається різними причинами (екон., політ., релігійними тощо). 2. Сукупність емігрантів, які проживають в певній країні. англ. emigration; нім. Словник із соціальної роботи
  3. еміграція — -ї, ж. 1》 Переселення зі своєї Батьківщини в іншу країну, зумовлене соціально-економічними, політичними або релігійними причинами. 2》 Перебування за межами Батьківщини внаслідок такого переселення. 3》 Збірн. до емігрант. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. еміграція — емігра́ція (від лат. emigratio – виселення, переселення) 1. Масове переселення з батьківщини в іншу країну; тривале перебування за межами батьківщини внаслідок переселення. 2. Сукупність емігрантів, що живуть у якійсь країні. 3. Те саме, що й діапедез. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. еміграція — ПЕРЕСЕ́ЛЕННЯ (зміна місця проживання); ПЕРЕЇ́ЗД (за допомогою засобів пересування, з майном); ВИ́ЇЗД, ЕМІГРА́ЦІЯ (в чужу країну); В'ЇЗД (УЇЗД), ІММІГРА́ЦІЯ (з іншої країни на постійне проживання); ВИ́ВІД іст. (селян на інші землі). Словник синонімів української мови
  6. еміграція — ЕМІГРА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Переселення із своєї батьківщини в іншу країну, зумовлене соціально-економічними, політичними або релігійними причинами. — Одно зостається — або в сіті до павука, або еміграція до Бразілії (Коцюб. Словник української мови в 11 томах
  7. еміграція — рос. эмиграция (від латин. emigratio — виселення, переселення) — переміщення населення з країн постійного проживання в інші країни, зумовлене соціально-економічними, політичними, релігійними та іншими причинами. Найпоширенішою є економічна або трудова... Eкономічна енциклопедія