відновлення

Восстановление — reduction — Desoxydation, Wiederherstellung, Regenerierung, Reduktion — у хімічних реакціях — зниження ступеня оксидації елемента у молекулі чи кристалі, зумовлене приєднанням електронів при окиснювально-відновних реакціях. Під В. розуміють також приєднання водню сполукою, що супроводжується зменшенням кількості кратних зв’язків у молекулі. Розрізняють В. електролітичне (реакція В., що протікає на катоді під час електролізу), В. за Берчем (В. ароматичних та гетероароматичних сполук, в т.ч. конденсованих, а також стероїдів в дигідроароматичні за допомогою натрію та спирту), В. за Бешаном (В. ароматичних нітросполук дією залізних стружок в розведених мінеральних кислотах або в розчинах електролітів), В. за Буво-Бланом (В. аліфатичних естерів до первинних спиртів дією металічного натрію в спиртах) та ін. Відновник — реаґент, що віддає електрони відновлюваній речовині і сам при цьому оксидується.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. відновлення — відно́влення іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  2. відновлення — Процес відновлення видового складу популяцій рослин за рахунок проростання вегетативних чи генеративних зачатків. Словник термінів з агрофітоценології
  3. відновлення — -я, с. Дія і стан за знач. відновити й відновитися 1-3). Відновлення громадянства — спрощений порядок придбання громадянства даної держави особами, які раніше його втратили. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. відновлення — ВІДНО́ВЛЕННЯ, я, с. 1. Дія і стан за знач. віднови́ти і віднови́тися. У Печерській лаврі є барельєф із написом про її відновлення на старому місці князем Семеном Олельковичем (із журн. Словник української мови у 20 томах
  5. відновлення — Приєднання електронів іонами, атомами або молекулами однієї речовини від молекул ін. речовини, т.зв. відновника; відбувається водночас із окисленням; у вужчому значенні — відбирання кисню (напр., в. окисів) або приєднання водню. Універсальний словник-енциклопедія
  6. відновлення — ВІДБУДО́ВА (про господарство, населений пункт, завод і т. ін. — приведення до попереднього стану чого-небудь зруйнованого або занедбаного), ВІДНО́ВЛЕННЯ, ПОНО́ВЛЕННЯ рідше. Словник синонімів української мови
  7. відновлення — Відно́влення, -ння, -нню, -нням Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  8. відновлення — ВІДНО́ВЛЕННЯ, я, с. Дія і стан за знач. віднови́ти й віднови́тися 1-3. Праці українського академіка Філатова по відновленню зору використовуються в усьому світі (Рад. Укр., 1.І 1954, 2); Обставини не сприяли відновленню перерваного листування (Л. Укр. Словник української мови в 11 томах
  9. відновлення — рос. восстановление 1. Відновлення працівника на попередній роботі й у попередній посаді після незаконного звільнення. 2. Відновлення дії технічних засобів шляхом їх ремонту. Eкономічна енциклопедія