акт

АКТ, ч.

1. род. у. Окремий вияв якої-небудь діяльності або якогось процесу; дія, подія, вчинок.

Вольові акти завжди спираються на вміння, навички особистості (з наук. літ.);

Обрядовість сватання на Бойківщині була важливим громадським актом, який передував шлюбу і санкціонував його (з наук.-попул. літ.);

// Окрема дія, поодинокий вчинок.

Тепер приходить їхня черга! Було кожному ясно, що починався головний акт великої трагедії (І. Багряний).

2. род. у. Закінчена частина театральної вистави, драматичного твору; дія.

Була й новинка Карпенкова – “Суєта”. Перші три акти добрі (Панас Мирний);

Найбільш театральна драматична поема “У пущі”, хоча в останньому акті драматизм понижується (М. Драй-Хмара).

3. род. а. Указ, постанова і т. ін. державного, суспільного значення.

[Анна:] А хутко я вам подарую інакший [перстень], щоб печаті прикладати до командорських актів (Леся Українка);

Акт незалежності – це продовження і реальна дія Декларації про державний суверенітет України, логічний підсумок усього суспільного розвитку останніх років (з газ.);

// Офіційний документ, протокол, запис про який-небудь факт наявності або відсутності чогось.

Сів голова на своє місце за столом, звелів рахівникові акта скласти (А. Головко);

Здоровань-лісничий заставив скидати стояки на те саме місце, звідки вони були взяті, склав акта і поїхав геть (Григорій Тютюнник).

4. род. у, заст. Урочисті збори у шкільному закладі або в науковій установі у зв'язку з закінченням навчального року, врученням нагород і т. ін.

Другого дня в школі був акт (С. Васильченко);

На випускному акті його урочисто вітали викладачі (П. Колесник).

(1) А́кти циві́льного (громадя́нського) ста́ну – записи спеціальними державними органами фактів народження, смерті, шлюбу, розлучення і т. ін.

Акти цивільного стану відбивають зміни обставин в особистому житті громадянина (з наук. літ.);

Адміністративна реалізація заяв про зміну прізвища – компетенція органів реєстрації актів громадянського стану (з навч. літ.);

(2) Акт реві́зії – офіційний документ про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, установи або посадових осіб за певний період.

В акті ревізії вказуються виявлені недоліки в роботі, допущені посадовими особами порушення законодавства та зловживання, а також відмічаються позитивні моменти й досягнення в роботі, які заслуговують бути розповсюдженими (з навч. літ.);

(3) Терористи́чний акт – убивство чи замах на життя особи чи осіб або які-небудь злочинні дії у значних масштабах, спрямовані на підрив, загострення становища в країні, суспільстві або міждержавних відносинах.

Тим часом Валер'ян Осинський .. замислив свій перший терористичний акт (Ю. Хорунжий);

Терористичні акти проти феодалів і злодійство були в центрі уваги законодавства Київської Русі (з наук. літ.).

△ (4) Ді́льчий акт, іст. – юридично оформлений документ про поділ, відокремлення майна.

Перші дослідження історії Острозької волості спиралися майже виключно на описово-статистичні джерела (дільчі акти, інвентарі, податкові реєстри) (з наук. літ.);

(5) Нормати́вний акт, політ., юр. – документ компетентного органу державної влади, яким установлюються норми права.

Майнова відповідальність сторін регулюється нормативними актами, встановленими чинним законодавством (з навч. літ.);

Законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, не доведені до публічного відома, не мають юридичної сили (з мови документів).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. акт — акт 1 іменник чоловічого роду документ акт 2 іменник чоловічого роду дія Орфографічний словник української мови
 2. акт — У. 1. Окремий вияв якоїсь діяльності; дія, подія, вчинок; закінчена частина (дія) театральної вистави. Зав’ялов не вперше грав у виставі, яка йшла сьогодні, але ніколи ще він не проводив заключного акту з такою силою, як у цей вечір (Л.Дмитерко). Літературне слововживання
 3. акт — Дія, подія, вчинок, Словник синонімів Караванського
 4. акт — 1. дія, чин, вчинок 2. документ, закон, грамота Словник чужослів Павло Штепа
 5. акт — (від лат. actus — дія) — 1. Завершена частина сценічного твору, яка відокремлюється від іншої антрактом. 2. Музика між частинами п’єси. Словник-довідник музичних термінів
 6. акт — ч. 1》 род. -у. Окремий прояв якої-небудь діяльності; дія, подія, вчинок. 2》 род. -у. Закінчена частина театральної вистави, драматичного твору; дія. 3》 род. -а. Писаний указ, грамота, постанова державного, суспільного значення. Великий тлумачний словник сучасної мови
 7. акт — • акт (лат. actus — дія) , дія, картина — значна, завершена частина драм. твору або театр. вистави, яка звичайно закінчується подією, що має важливе значення для дальшого розвитку драм. сюжету. Вперше поділ... Українська літературна енциклопедія
 8. акт — див. угода Словник синонімів Вусика
 9. акт — (лат. actus, від ago – приводжу в рух) 1. Офіційний документ, запис, протокол. 2. Вчинок, дія. 3. Частина драматичного твору. 4. заст. Урочисті збори в наукових установах. 5. мист. Зображення оголеного тіла людини. Інша назва – ню. Словник іншомовних слів Мельничука
 10. акт — див. акт і потенція Філософський енциклопедичний словник
 11. акт — УКА́З (розпорядження, наказ уряду, верховної влади, що має силу закону), ПОСТАНО́ВА, ДЕКРЕ́Т, АКТ, УНІВЕРСА́Л, ЕДИКТ. Укази президента; Урядова постанова; Декрет про мир; Четвертий універсал Центральної Ради... Словник синонімів української мови
 12. акт — Акт, а́кта (документа) і -ту (дії), в а́кті; а́кти, -тів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 13. акт — АКТ, ч. 1. род. у. Окремий прояв якої-небудь діяльності; дія, подія, вчинок. Соціалістична революція не один акт, не одна битва по одному фронту, а ціла епоха загострених класових конфліктів, довгий ряд битв по всіх фронтах.. Словник української мови в 11 томах
 14. акт — рос. акт (від латин. actus — дія; actum — документ) — 1. Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів (напр., акт про нестачу товарно-матеріальних цінностей). 2. Офіційний документ, запис, протокол, що має юридичну силу. Eкономічна енциклопедія
 15. акт — Акт, -ту м. 1) = дія (въ драматическомъ сочиненіи). О. 1862. III. 52. 2) Актъ, документъ. В наших церковних і манастирських архивах усякі дієписні... акти. О. 1862. VII. 62, 63. Словник української мови Грінченка