архів

архі́в

[арх’іў]

-х'іву, м. (на) -х'ів'і, мн. -х'івие, -х'ів'іў

Джерело: Орфоепічний словник української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. архів — АРХІ́В, у, ч. 1. Установа, яка займається збиранням, упорядковуванням, зберіганням і описом документів, писемних пам'яток і т. ін. Поки розшукав його [документ] в Житомирі, в обласному архіві, то не один пуд солі з'їв (В. Кучер); Годинами переглядав [М. Словник української мови у 20 томах
  2. архів — -у, ч. 1》 Установа, яка займається збиранням, упорядковуванням і зберіганням старих документів, писемних пам'яток та ін. || Відділ установи, в якому зберігаються старі документи, листи, закінчені справи тощо. 2》 Листи, рукописи, знімки і т. ін. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. архів — АРХІ́В, у, ч. 1. Установа, яка займається збиранням, упорядковуванням і зберіганням старих документів, писемних пам’яток та ін. Годинами переглядав [М. Костомаров] у темних кімнатах архівів старовинні пожовклі рукописи (Ів., Тарас. Словник української мови в 11 томах
  4. архів — витяга́ти / ви́тягти з архі́вів що. Повернутися до чогось забутого, старого, почати використовувати його. Андрій Хвиля особливо емоційно заперечує думку Дмитрія Карамазова .. Фразеологічний словник української мови
  5. архів — архі́в (лат. archivum, від грец. άρχείον – урядовий будинок) 1. Установа (або відділ в установі), де збирають, упорядковують і зберігають документальні матеріали. 2. Сукупність листів, рукописів, знімків тощо, які стосуються діяльності певної установи або особи. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. архів — 1. постійна збірка архівалій, тобто актів і громадських або приватних документів; 2. інституція, створена для нагромадження, зберігання та доступу до архівалій; існують... Універсальний словник-енциклопедія
  7. архів — (заклад) сховище, сховок; (чий) рукописи, листи, записи, фото, світлини. Словник синонімів Караванського
  8. архів — архі́в іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  9. архів — Архі́в, -ву, -вові, в -ві; -хі́ви, -вів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  10. архів — рос. архив (від латин archivum-урядовий будинок) — 1. Установа (або відділ в установі), де збирають, упорядковують, зберігають важливі документальні матеріали. Eкономічна енциклопедія