система

СИСТЕ́МА, и, ж.

1. Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь.

Бажаючи дати кілька коротеньких заміток про деякі питання нашої мови, я не буду додержуватися якоїсь певної системи в виборі тем (Сам., II, 1958, 365);

Він [І. Франко] читав усе, що попадало в руки, без плану і без системи: Шекспіра, Шіллера, Клопштока, Гете, Гейне, Гомера, Софокла, біблію (Коцюб., III, 1956, 28);

Танковий бій мій генерал правадить на [у] скаженому темпі. Даючи волю й ініціативу групам танків, він залізною рукою тримає все в єдиній системі (Ю. Янов., І, 1958, 341);

Під час запису, ..приведення в систему матеріалу фольклорист [О. В. Маркович] надавав великого значення приміткам, що допомагали скласти уявлення про середовище побутування прислів’їв і приказок (Нар. тв. та етн., 6, 1968, 30);

// Продуманий план.

Тепер, скінчивши з діловим боком своєї праці, познайомлю Вас, шановний добродію, і з самою системою, або планом роботи (Мирний, V, 1955, 360);

Оглядала [Любов Прохорівна місто] без якоїсь системи (Ле, Міжгір’я, 1953, 26);

// Заведений, прийнятий порядок.

Обговорення трудящими проектів законів та інших рішень як загальнодержавного, так і місцевого значення повинно стати системою (Програма КПРС, 1961, 91);

— Потім ще одне, товариші,— продовжував Зозуля. — Мені здається, що у вас неправильна система оплати (Кучер, Трудна любов, 1960, 482);

Кращі вчителі організують заняття так, щоб кожен учень працював повну годину. Там, де дозріли для цього умови, переводимо школи на кабінетну систему навчання (Рад. Укр., 12.II 1972, 1);

Система заробітної плати може бути відрядною (Підручник шофера.., 1960, 318).

Картко́ва́ систе́ма див. картко́ви́й: Па́спортна систе́ма див. па́спортний.

∆ Ако́рдна систе́ма опла́ти [пра́ці] див. ако́рдний².

2. бот., зоол. Класифікація.

До досліджень, які відкрили дуалістичну природу лишайникового організму, систематикам було дуже важко знайти місце лишайників в системі рослинного світу (Укр. бот. ж., XIII, 1, 1956, 15).

3. Форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ і т. ін.).

Особливо важливе місце в усій судовій системі нашої країни займає народний суд (Рад. суд, 1951, 60);

Яскравим виявом соціалістичного демократизму є наша виборча система (Київ. пр., 27.Х 1950, 3);

// Форма суспільного устрою; формація.

При рабовласницькій системі в раба не могло бути ніякої зацікавленості в праці (Іст. СРСР, І, 1956, 23);

Жовтнева революція вирвала Росію — одну з найбільших країн світу — з системи імперіалізму (Ком. Укр., 4, 1968, 6).

∆ Мажорита́рна ви́борча систе́ма див. мажорита́рний;

Світова́ систе́ма соціалі́зму див. соціалі́зм;

Світова́ соціалісти́чна систе́ма див. соціалісти́чний.

4. Сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням.

Основним завданням курсу сучасної української мови є вивчення її граматичної будови (морфології, словотвору, синтаксису), фонетичної системи і словникового складу (Курс сучасної укр. літ. мови, І, 1951, 3);

// у сполуч. із сл. річка, ріка та власними назвами річок. Річка з її притоками.

Система Дніпра.

∆ Метри́чна систе́ма мір див. метри́чний¹;

Періоди́чна систе́ма елеме́нтів див. періоди́чний;

Річкова́ (во́дна) систе́ма — сукупність природних і штучних водойм.

Потоки талої води утворювали річкові системи (Іст. СРСР, І, 1956, 4);

Величезна річкова система інтенсивно розмивала гори, а продукти їх руйнування відкладала в Каракумах (Наука.., 11, 1967, 48).

5. Сукупність принципів, які є основою певного вчення.

Воздвиженський взяв білет, йому вийшов Гегель. Він почав розказувати його систему.. і почав збиватись (Н.-Лев., І, 1956, 365);

К. Д. Ушинський — ..творець оригінальної, основаної на принципі народності і демократизму педагогічної системи (Видатні вітч. географи.., 1954, 83);

Величезну допомогу актору, який шукає справжньої майстерності, надає система Станіславського. Саме вона спрямована на боротьбу з ремісництвом, ..утверджуючи єдино життєві в наших умовах шляхи творчого перевтілення (З глибин душі, 1959, 33);

// Сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь.

Система контролю — дійовий засіб удосконалення керівництва комуністичним будівництвом на основі справді демократичних принципів, надійна зброя боротьби з бюрократизмом і тяганиною, школа комуністичного виховання мас (Резол. XXII з.., 1961, 24);

Втілення в життя нової системи планування й економічного стимулювання — одне з найважливіших завдань, поставлених партією на найближчі роки (Ком. Укр., 12, 1966, 35);

Розробляючи систему удобрення, в першу чергу необхідно вирішити питання про те, чи потребує даний грунт зміни (Добрива.., 1956, 148);

Система управління.

6. Будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин.

— Щоб бути психологом, треба знати анатомію й фізіологію нервової системи (Донч., II, 1956, 202);

З корінця зародка [капусти] розвивається головний корінь, який своїм розгалуженням утворює досить розвинену кореневу систему (Овоч., 1956, 194);

// Технічний комплекс, складається із взаємозв’язаних споруд, механізмів, машин і т. ін.

Енергетичні системи. Це слово народилося ще в 20-х роках, коли вперше об’єдналося кілька електростанцій Ленінградської області (Знання.., 10, 1972, 8);

Система мащення [двигуна] забезпечує надходження мастила на тертьові поверхні деталей. В неї входять картер, насос, маслопроводи, фільтр, контрольні пристрої тощо (Зерн. комбайни, 1957, 152);

Розсадні теплиці для зимового вирощування розсади огірків і помідорів потрібно спеціально обладнувати посиленою системою огрівання та електропідсвічування (Овоч., 1956, 142);

Система освітлення автомобіля призначена в повному для забезпечення нормальних умов при роботі вночі (Автомоб., 1957, 234);

// Марка, тип, конструкція яких-небудь машин, їх частин і т. ін.

[Мирон:] Вчора приземлився у тебе німець на винищувачі.. Літак нової системи (Корн., II, 1955, 17);

В сірих шинелях, з гвинтівками всіх систем обступили [бійці] ганок, похмуро смалять махорку (Гончар, II, 1959, 19);

Система парашута;

// Сукупність предметів, пристроїв і т. ін. однакового призначення.

Тільки система супутників здатна безперервно спостерігати атмосферні процеси, що відбуваються в масштабах всієї планети (Рад. Укр., 22.V 1962, 3);

// Сукупність господарчих одиниць, установ об’єднаних організаційно.

Система освіти, з одного боку, має забезпечити суспільство, в тому числі й народне господарство, висококваліфікованими кадрами. З другого боку, вона має задовольнити потребу населення в здобутті освіти (Наука.., 9, 1971, 3);

Система охорони здоров’я.

∆ Вегетати́вна нерво́ва систе́ма див. вегетати́вний;

Геліоцентри́чна систе́ма сві́ту див. геліоцентр́ичний;

Геоцентри́чна систе́ма сві́ту див. геоцентри́чний;

Дру́га сигна́льна систе́ма див. сигна́льний;

Коридо́рна систе́ма див. коридо́рний;

Лімфати́чна систе́ма див. лімфати́чний;

Мо́дульна систе́ма див. мо́дульний;

Перифери́чна нерво́ва систе́ма див. перифери́чний;

Пе́рша сигна́льна систе́ма див. сигна́льний;

Повідце́ва систе́ма див. повідце́вий;

Саморегулю́юча систе́ма; див. саморегулю́ючий Симпати́чна нерво́ва систе́ма див. симпати́чний;

Сомати́чна нерво́ва систе́ма див. сомати́чний;

Со́нячна систе́ма див. со́нячний;

Центра́льна нерво́ва систе́ма див. центра́льний.

7. геол. Сукупність верств гірських порід, що характеризується певними викопними фауною і флорою.

▲ Диспе́рсна систе́ма див. диспе́рсний.

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. система — Сукупність взаємозалежних елементів, що утворюють єдине ціле. Словник термінів з агрофітоценології
 2. система — систе́ма іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 3. система — И, ж. 1. нарк. Систематичне вживання наркотиків, залежність від них. ◇ Сидіти на системі, впасти в систему — мати наркотичну залежність. 2. Угруповання хіпі. 3. комп. Системний блок. З системою обережно: краще взяти коробку на руки. Словник сучасного українського сленгу
 4. система — систе́ма (від грец. σύστημα – утворення, складення) 1. Порядок, зумовлений правильним розташуванням частин, стрункий ряд, зв’язане ціле. 2. Сукупність принципів, покладених в основу певного вчення. 3. Форма суспільного устрою (напр., державна С). Словник іншомовних слів Мельничука
 5. система — Внутрішньовпорядкована структура елементів, яка становить цілісність, сукупність організаційних засад, норм та правил, обов'язкових для певної галузі (напр., фінансова с., с. освіти); сукупність способів дії (метод). Універсальний словник-енциклопедія
 6. система — рос. система 1. Сукупність елементів, що перебувають у відношеннях і зв'язках між собою і утворюють певну цілісність, єдність. С. відіграє важливу роль у сучасній науці, техніці та практичній діяльності. Eкономічна енциклопедія
 7. система — [сиестема] -мие, д. і м. -м'і Орфоепічний словник української мови
 8. система — (англ. system) 1. сукупність взаємопов’язаних між собою частин, елементів, які утворюють єдине ціле. 2. порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь; правильне розташування частин, певний порядок... Економічний словник
 9. система — (-и) ж. 1. мол. Об'єднання, спільність хіпі. БСРЖ, 538; ПСУМС, 63. 2. нарк. Систематичне вживання наркотиків. ПСУМС, 63. Словник жарґонної лексики української мови
 10. система — -и, ж. 1》 Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв'язком частин чого-небудь. || Продуманий план. || Заведений, прийнятий порядок. Великий тлумачний словник сучасної мови
 11. система — (певна) порядок, ФР. плян <н. без системи>, (пашпортна) режим, (рослин) клясифікащя, (судова) устрій, (комуністична) лад, (економічна) формація, (виборча) розпорядок, (оборони) структура, будова, (педагогічна) метода, (енергетична) комплекс... Словник синонімів Караванського
 12. система — Систе́ма, -ми, -мі; -те́ми, -те́м Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 13. система — Одне із основних понять сучасної наукової методології, широко використовуване в усіх сферах знань і наукових дисциплінах, але не має достатньо строгого і загального визначення, придатного для характеристики численних і різноманітних окремих випадків. Моделювання економіки. Тлумачний словник
 14. система — СИСТЕ́МА, и, ж. 1. Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв'язком частин чого-небудь. Бажаючи дати кілька коротеньких заміток про деякі питання нашої мови, я не буду додержуватися якоїсь певної системи в виборі тем (В. Словник української мови у 20 томах
 15. система — Улад Словник чужослів Павло Штепа
 16. система — ПОРЯ́ДОК (певним чином зумовлене розташування, розміщення когось, чогось, послідовність чого-небудь), ЛАД, СИСТЕМАТИ́ЧНІСТЬ, СИСТЕ́МА, ПО́БИТ розм.; РОЗПОРЯ́ДОК (перев. послідовність чогось); ПРИ́ПИС, ПРИПИСА́ННЯ рідше (встановлений перев. Словник синонімів української мови
 17. система — СИСТЕМА (від грецьк. σνστημα — поєднання, утворення) — сукупність визначених елементів, між якими існує закономірний зв'язок чи взаємодія. Якісні характеристики цих елементів становлять зміст... Філософський енциклопедичний словник