блок

I -а, ч., тех.

1》 Простий механізм для підняття важких предметів, що має форму колеса (на осі) з жолобом, через яке перекинуто ланцюг, канат і т. ін.

2》 Головна деталь ремінної передачі (з ременем трапецієподібного поперечного перетину).

II -а, ч.

1》 тех. Окрема, незалежна частина споруди, машини, пристрою і т. ін., що складається також з окремих елементів або деталей.

Активований блок спец. — програмний блок, якому виділена пам'ять і надано керування.

Блок пам'яті — сукупність взаємозалежних запам'ятовуючих пристроїв обчислювальної машини.

Блок даних — одиниця збереження та обміну даними в обчислювальній системі.

Блок живлення — джерело (набір джерел) електричної енергії із заданими характеристиками.

Блок опису файлу — структура даних, що містить атрибути файлу і вказується як параметр під час звертання до нього.

Блок пам'яті — безперервна ділянка пам'яті фіксованого розміру.

Блок стандартного спряження — блок пристрою введення-виведення, що забезпечує його підключення до стандартного інтерфейсу введення-виведення.

Логічний блок — а) блок, що виконує логічну операцію; б) фіксоване число суміжних байтів, що використовуються в операційній системі як стандартна одиниця перенесення даних під час виконання операцій введення-виведення.

Протокольний блок даних — блок даних, що пересилається між логічними об'єктами одного й того самого рівня.

Сервісний блок даних — блок даних, в який відображаються протокольні блоки даних суміжного верхнього рівня в процесі їхнього перенесення до суміжного рівня.

Фірмовий блок — об'єднані в композицію товарний знак і логотип, а також різного роду пояснювальні написи, які відображають комерційне та технічне кредо підприємства.

2》 Одне або декілька приміщень, будівель якого-небудь єдиного призначення у побутовому, виробничому і т. ін. комплексі. Харчовий блок. Блок цехів.

3》 буд. Природний або штучний будівельний камінь, порізаний на плити.

III -у, ч., політ.

Об'єднання держав, організацій, партій і т. ін.

Валютний блок — угруповання держав, створене для зміцнення валютно-економічних позицій країни, яка очолює даний блок, через прикріплення валют країн-учасниць до валюти країни-гегемона.

IV -у, ч.

1》 Упаковка сигарет, що містить звичайно 10 пачок.

2》 Серія однотипних теле- або радіопрограм, переданих одна за одною, або декілька статей, заміток на одну тему, вміщених у газеті.

V -у, ч.

Захист, перешкода.

|| спорт. У деяких видах спорту – захисний прийом по відношенню до м'яча або гравця команди супротивника; прийом захисту від удару.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. блок — БЛЬОК спілка, коаліція, союз, альянс, об'єднання, з'єднання, ок. вісь. Словник синонімів Караванського
 2. блок — [блок] -ка (механізм) і -ку (об‘єднання), м. (ў) -оц'і, мн. -кие, -к'іў Орфоепічний словник української мови
 3. блок — Блок — block; unit — *Block, Vollstein — 1) Частина цілого, що розглядається самостійно. 2) Конструктивно та схемно закінчена частина пристрою, що виконує самостійні (окремі) функції та являє собою сукупність вузлів або групи елементів та деталей. Гірничий енциклопедичний словник
 4. блок — БЛОК¹, а, ч. Простий механізм для підняття важких предметів, що має форму колеса (на осі) з жолобом, через яке перекинуто ланцюг, канат і т. ін. Міни лежать на палубі й у трюмі, .. блоками опускають їх у морську дорогу (Ю. Словник української мови у 20 томах
 5. Блок — Блок прізвище * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. Орфографічний словник української мови
 6. блок — I (англ. block) 1. Простий підйомний механізм у формі колеса з жолобком по околу для троса чи каната. 2. Вузол машини з кількох однакових частин, напр. Б. циліндрів у двигуні внутрішнього згоряння. Словник іншомовних слів Мельничука
 7. Блок — (Bloch) Марк, 1886-1944, франц. історик; праці з історії зх.-європ. феодалізму, проблем методології (Ремесло історика); разом з Л. Февром заснував часопис Аннали; учасник Руху Опору, розстріляний гестапо. Універсальний словник-енциклопедія
 8. блок — ОБ'ЄДНАННЯ кого, чого або яке (група осіб, установ, держав і т. ін., пов'язаних спільними економічними, політичними і т. ін. цілями, завданням тощо), СОЮ́З, СПІВДРУ́ЖНІСТЬ, СПІВТОВАРИ́СТВО (незалежних, суверенних держав); ФЕДЕРА́ЦІЯ (організацій... Словник синонімів української мови
 9. блок — БЛОК¹, а, ч., техн. Простий механізм для підняття важких предметів, що має форму колеса (на осі) з жолобом, через яке перекинуто ланцюг, канат і т. ін. Міни лежать на палубі й у трюмі, ..блоками опускають їх у морську дорогу (Ю. Янов. Словник української мови в 11 томах
 10. блок — рос. блок (англ. block, від фр. bloc) — 1. Угода, союз, домовленість між державами, партіями, спілками, групами людей з метою досягнення певних політичних, економічних, військових спільних цілей. 2. Групування окремих даних, матеріалів, документів, Деталей за певними ознаками. Eкономічна енциклопедія
 11. блок — (нім. — брила) 1. Штучний або природний будівельний камінь, в основному чіткої призматичної форми. 2. Велика частина споруди, яка має певні функціональні відмінності (наприклад, кухонний блок при спальному корпусі). 3. Компактна група споруд у містобудівному утворенні. Архітектура і монументальне мистецтво