географія

геогра́фія

-ї, ж.

1》 Ряд зв'язаних між собою наук, що вивчають поверхню землі, природні умови, населення, економічні ресурси.

Економічна географія — частина географії, що вивчає розміщення виробництва, умови та особливості його розвитку в країнах або окремих районах.

Медична географія — система медико-географічних і медико-біологічних наук.

Фізична географія — частина географії, що вивчає рельєф, клімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ.

2》 чого, яка. Розміщення, поширення чого-небудь на поверхні землі. Лінгвістична географія.

3》 чого, яка. Про територію, межі, місця поширення, розміщення чого-небудь. Географія гастролей.

Географія злочинності — територіальна поширеність злочинності, що її визначають кримінологічним дослідженням.

4》 чого. Про структуру, взаємне розташування частин цілого.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. географія — геогра́фія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. географія — [геиограф'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  3. географія — ГЕОГРА́ФІЯ, ї, ж. 1. Ряд пов'язаних між собою наук, що вивчають поверхню Землі, природні умови, населення, економічні ресурси. Про тропік Козерога вони знали тільки з географії (М. Словник української мови у 20 томах
  4. географія — геогра́фія (грец. γεωγραφία, від γη – земля і γράφω – описую) система наук, що вивчають природні й виробничі територіальні комплекси та їхні компоненти. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. географія — Наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини; сучасне розуміння г. заміщене поняттям географічні науки. Універсальний словник-енциклопедія
  6. географія — Геогра́фія, -фії, -фією (гр.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. географія — ГЕОГРА́ФІЯ, ї, ж. 1. Ряд зв’язаних між собою наук, що вивчають поверхню землі, природні умови, населення, економічні ресурси. Німа карта всесвіту, з якої вчиться географії Юрин старший брат, спливає раптом перед очі (Смолич, II, 1958, 45). Словник української мови в 11 томах
  8. географія — рос. география система наук, що вивчають природні й виробничі територіальні комплекси та їхні компоненти. Розрізняють природничі науки (фізична географія, кліматологія, гідрологія, географія ґрунтів та ін.) та суспільні географічні науки (економічна... Eкономічна енциклопедія