пам'ять

ПАМ'ЯТЬ — у теорії пізнання одна із пізнавальних здатностей, яка полягає у мимовільному закріпленні, збереженні і відтворенні у свідомості суб'єкта здобутих у процесі пізнавальної діяльності відомостей про суб'єктивний і об'єктивний світи, результати їх творчої переробки, умов і способів відображення. Завдяки П. суб'єкт спроможний примножувати свій минулий досвід, нагромаджувати знання й оперувати в уяві та мисленні образами — замінниками реальних об'єктів, поняттями та уявленнями. Виділяється індивідуальна П., в основі якої лежать механізми вищої нервової діяльності, головного мозку, і колективна П. (соціальна), що виражається в проявах суспільно-історичного досвіду, суспільній свідомості, культурі і реалізується через спілкування. Індивідуальна і соціальна П. тісно пов'язані між собою. Здобутки індивідуальної П. в процесі спілкування трансформуються у зміст соціальної П., а останній, засвоюючись індивідом, стає надбанням особистого досвіду. У своїй єдності вони забезпечують безперервність і спадкоємність процесу пізнання, передачу індивідуальних і колективних пізнавальних надбань од покоління до покоління, що робить індивідуальний досвід невмирущим, а соціальний — діеспроможним. П. як пізнавальна здатність розвивається та удосконалюється в індивідуальному та соціальному планах. Вона збагачується не тільки змістовно, а й розширює та поглиблює свої можливості. Насамперед це пов'язано з виникненням писемності, книгодрукування, застосуванням технічних носіїв П. та моделювання. Альтернативою П. є забування, забуття. Біологічну природу і психофізичні властивості П. вивчає фізіологія, психологія та психоаналіз.

П. Йолон

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. пам'ять — па́м'ять: ◊ наскочити на па́м'ять прийти на думку (ст): Він сказав се з такою певністю і з таким супокоєм, що можна було думати, що знає далеко більше, ніж висловлює, і хапає тільки для прикладу перший-ліпший факт, який йому наскочив на пам'ять (Франко) Лексикон львівський: поважно і на жарт
 2. пам'ять — Пам'ять, -ти ж. 1) Память. Май ти розум, май ти пам'ять в своїй головонці. Чуб. V. 349. 2) Память, воспоминаніе. Квітчина пам'ять буде свята вовіки поміж нами. К. (Хата, IX). 3) до пам'яти прийти. Прійти въ память, прійти въ себя. Словник української мови Грінченка
 3. пам'ять — па́м'ять іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 4. пам'ять — (- кого) згадка, спогад; (річ) пам'ятка; фр. незабудь; (усвідомлення дійсности) свідомість, жм. памороки; р. пам'яток, з. памка, помка. Словник синонімів Караванського
 5. пам'ять — (здатність зберігати в свідомості вивчене і минуле) тямка. Словник синонімів Полюги
 6. пам'ять — [памйат'] -т'і, ор. -т':у Орфоепічний словник української мови
 7. пам'ять — Голова (тримати в голові), памки, пам'яток, помки, спогад, спомин, тяма (прийти до тями), тямка, тямки, тямок, ум (тримати в умі) Фразеологічні синоніми: вічна пам'ять; добра пам'ять; коротка пам'ять; ледача пам'ять Словник синонімів Вусика
 8. пам'ять — ПА́М'ЯТЬ, і, ж. 1. Здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати в свідомості минулі враження. Пам'ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово в слово! (І. Словник української мови у 20 томах
 9. пам'ять — Людська пам’ять коротка. Люди швидко все забувають. Приповідки або українсько-народня філософія
 10. пам'ять — -і, ж. 1》 Здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати в свідомості минулі враження. || Здатність особливо добре запам'ятовувати що-небудь або користуватися якимось органом чуттів. Музична пам'ять. Зорова пам'ять. Коротка пам'ять. Великий тлумачний словник сучасної мови
 11. пам'ять — ПА́М'ЯТЬ (здатність запам'ятовувати; запас вражень, що зберігаються в свідомості), ПА́М'ЯТОК рідше, ТЯ́МКА розм., ПА́МКА діал., ПО́МКА діал. Пам'ять у нього гарна — кожне слово в голові (Ю. Словник синонімів української мови
 12. пам'ять — I здатність живих організмів зберігати і відтворювати набутий досвід; властивість нервової системи, яка сприяє процесові навчання; рівні функціонування пам'яті: п. ультракоротка (сенсорна)... Універсальний словник-енциклопедія