первинний

ПЕРВИННИЙ – ПЕРВІСНИЙ

Первинний. 1. Який становить собою перший, звичайно найпростіший етап чогось; початковий: первинна обробка льону, первинний документ, первинна продукція. 2. Який існує, з’являється раніше чогось: первинне коріння, первинна ознака. 3. Який є першою, початковою ланкою якоїсь структури, організації; низовий: первинна організація.

Первісний. 1. Який існував у найдавніші періоди історії людства: первісна людина, первісне суспільство, первісне мистецтво. 2. Те саме, що первинний 1–2: первісні білки, первісне нагромадження капіталу.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. первинний — ПЕРВИ́ННИЙ (який є початковою ланкою якої-небудь структури, організації), НИЗОВИ́Й. Первинна організація; Низова ланка. ПОЧАТКО́ВИЙ (від якого або з якого починається щось; характерний для початку якоїсь дії, якогось процесу), ВИХІДНИ́Й, ВІДПРА́ВНИ́Й... Словник синонімів української мови
 2. первинний — Перви́нний, -на, -не Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 3. первинний — перви́нний прикметник Орфографічний словник української мови
 4. первинний — (який був початковим, перед іншими) попередній, первісний, (в часі) минулий, колишній. Словник синонімів Полюги
 5. первинний — первинний – первісний – первозданний Слова, що теж мають різні значення. Первинний – 1. Від якого або з якого починається що-небудь; початковий. Первинна обробка льону. 2. Який з’явився раніше вторинного. Первинне ім’я. Первинний порив. «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»
 6. первинний — [пеирвин:ией] м. (на) -н:ому/-н':ім, мн. -н':і Орфоепічний словник української мови
 7. первинний — -а, -е. 1》 Який становить перший, зазвичай найпростіший етап чого-небудь. || Від якого або з якого починається що-небудь; початковий. Первинна аменція мед. — розумова недостатність, яка вважається результатом дії генетичних чинників. Великий тлумачний словник сучасної мови
 8. первинний — ПЕРВИ́ННИЙ, а, е. 1. Який становить собою перший, звичайно найпростіший етап чого-небудь. Виготовлення трести з соломки льону – найбільш трудна і відповідальна частина роботи в первинній обробці льону (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
 9. первинний — ПЕРВИ́ННИЙ, а, е. 1. Який становить собою перший, звичайно найпростіший етап чого-небудь. Виготовлення трести з соломки льону — найбільш трудна і відповідальна частина роботи в первинній обробці льону (Техн. культ. Словник української мови в 11 томах
 10. первинний — Первинний, первісний Словник чужослів Павло Штепа
 11. первинний — Перший, первісний, початковий, первовічний, сов. первозданний, первородний; (пращур) найдавніший; (осередок) низовий; (- обробку) Т. чорновий. Словник синонімів Караванського
 12. первинний — Исходный — original — Ausgangs — той, з якого починається процес обробки, збагачення, або окрема операція (вихідне живлення, вихідна руда, вихідне вугілля, вихідний параметр тощо). Гірничий енциклопедичний словник