говір

го́вір

• говір

- різновид загальнонар. мови, що вживається на порівняно обмеженій території і характеризується сукупністю специфічних особливостей у фонетиці, граматиці й лексиці, якими він протиставляється ін. Г. і літературній мові. Часто Г. ототожнюють з діалектом. Г. складається з близькоспоріднених, структурно досить однотипних говірок, що становлять найменші тер. різновиди мови, які вживаються в одному або кількох населених пунктах. Г. об'єднують у найбільші діалектні утворення — наріччя. На укр. мовній території виділяють три наріччя (див. Північні говори, Південно-західні говори, Південно-східні говори). До південно-східного наріччя входять середньонаддніпрянський, слобожанський та степовий говори; до південно-західного — лемківський, закарпатський, покутсько-буковинський, гуцульський, бойківський, наддністрянський, волинський і подільський говори; до північного, або поліського, наріччя належать західнополіський, середньополіський і східнополіський говори. Від літ. мови Г. відрізняється функціональною й тер. обмеженістю, існує здебільшого в усній формі, не має стильової диференціації й унормованості, більш варіативний тощо. В худож. л-рі фонетичні, граматичні й лексичні особливості Г. використовуються із стилістичною метою — для відтворення місцевого колориту, точного зображення етнографічних реалій, створення або посилення комічного ефекту, для індивідуалізації мови персонажів тощо.

А. М. Залеський.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. говір — [гов'ір] -вору, м. (на) -вор'і, мн. -ворие, -вор'іў Орфоепічний словник української мови
 2. говір — Говірка, гомін, гамір, погогос, поголоска, чутка, чутки Словник чужослів Павло Штепа
 3. говір — го́вір іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 4. говір — ВИМО́ВА (спосіб, манера вимовляти слова), ДИ́КЦІЯ, ГОВІ́РКА розм., ГО́ВІР розм., ПРОНО́НС книжн. рідко (щодо французької мови). Обдарований незвичайним даром вимови, він зразу думав зовсім посвятитися театрові (І. Словник синонімів української мови
 5. говір — Говір, -вору м. Говоръ. Почувся людський говір, крик. Левиц. І. 126. Словник української мови Грінченка
 6. говір — Територіальний варіант національної мови, який має фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості й поєднує в собі групу однотипних говірок; г. входять до складу наріч або діалектних груп. Універсальний словник-енциклопедія
 7. говір — Го́вір, го́вору, -ворові; -вори, -рів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 8. говір — ГО́ВІР, вору, ч. 1. тільки одн. Звучання розмови; гомін. В німецьких окопах чувся приглушений говір (Кучер, Чорноморці, 1956, 169); *Образно. Ось близько мовою хвиль говорить з берегами океан. Словник української мови в 11 томах
 9. говір — ГО́ВІР, вору, ч. 1. тільки одн. Звучання розмови; гомін. З приміщення професорового долітає до мене якийсь роздратований, але глухий говір (М. Івченко); В німецьких окопах чувся приглушений говір (В. Словник української мови у 20 томах
 10. говір — -вору, ч. 1》 тільки одн. Звучання розмови; гомін. 2》 лінгв. Те саме, що говірка 1). || тільки одн., розм. Те саме, що говірка 3). 3》 розм. Різні розмови; поголос, чутки. Великий тлумачний словник сучасної мови
 11. говір — див. гамір; звучання; мова Словник синонімів Вусика