волюнтаризм

ВОЛЮНТАРИ́ЗМ, у, ч.

1. Ідеалістичний напрям у філософії, представники якого вважають людську волю першоосновою й творцем дійсності.

В боротьбі проти волюнтаризму, який проповідує абсолютну свободу волі, марксизм-ленінізм підкреслює детермінованість волі і вчинків людей (Пом. Укр., 1, 1960, 53).

2. псих. Визнання волі, а не розуму основним у психічному житті людини.

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. волюнтаризм — волюнтари́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. волюнтаризм — -у, ч. 1》 Ідеалістичний напрям у філософії, представники якого вважають людську волю першоосновою і творцем дійсності. 2》 псих. Визнання волі, а не розуму основним у психічному житті людини. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. волюнтаризм — ВОЛЮНТАРИ́ЗМ, у, ч. 1. Напрям у філософії, представники якого вважають людську волю першоосновою і творцем дійсності. Волюнтаризм у строгому смислі – це філософська течія XIX ст., що зробила поняття волі своїм головним принципом (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. волюнтаризм — (англ. voluntarism) напрям у філософії, який розглядає волю як принцип буття. Термін “волюнтаризм” вживається також для характеристики соціально-політичної практики... Економічний словник
  5. волюнтаризм — волюнтари́зм (від лат. voluntarius – залежний від волі) 1. Ідеалістична філософія, яка вважає волю першоосновою і творцем дійсності. 2. Визнання ідеалістично витлумаченої волі основним фактором у психічному житті людини, протиставлення волі розумові. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. волюнтаризм — Волюнтари́зм, -му, -мові Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. волюнтаризм — рос. волюнтаризм (від латин. уоїшііагіиз — залежний від волі) — 1. Філософське вчення, яке вважає волю першоосновою сутності життя. 2. Протиставлення волі розумові. Eкономічна енциклопедія