натуралізація

НАТУРАЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж., політ., юр. Надання прав громадянства даної країни особам, що не мають громадянства або мають громадянство іншої країни.

∆ Натураліза́ція господа́рства (господа́рських проце́сів), ек. — господарські заходи, спрямовані на вироблення продуктів тільки для задоволення власних потреб, а не для обміну на ринку.

Результатом скорочення зовнішньої і внутрішньої торгівлі було збільшення натуралізації всього господарства, зменшення доходів, фінансові утруднення (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 290);

Практика комуністичного будівництва показує, що в нашій економіці відбувається не натуралізація господарських процесів, а, навпаки, розвиток товарно-грошових відносин (Ком. Укр., 10, 1960, 75).

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. натуралізація — Вживання нового для даного угруповання виду, супроводжується адаптацією цього виду до нових умов існування. Словник термінів з агрофітоценології
  2. натуралізація — натураліза́ція (франц. naturalisation, від лат. naturalis – природний) надання державою свого громадянства особам, що мають громадянство іншої країни або зовсім його не мають. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. натуралізація — -ї, ж. 1》 політ., юр. Надання прав громадянства даної країни особам, що не мають громадянства або мають громадянство іншої країни. Натуралізація господарства ек. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. натуралізація — рос. натурализация правовий акт і порядок набуття громадянства іншої країни. Н. регулює законодавство кожної країни, встановлюючи передумови та процедури. Залежно від Імміграційної політики країни... Eкономічна енциклопедія
  5. натуралізація — НАТУРАЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж., політ., юр. 1. Надання прав громадянства даної країни особам, що їх не мають або іноземцям. Дуже важливо, щоб представники служби еміграції і натуралізації мали зв'язок з представниками правоохоронних органів... Словник української мови у 20 томах
  6. натуралізація — натураліза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  7. натуралізація — Натураліза́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)