від

прийм., з род. в.

1》 Уживається на означення місця або предмета, що є вихідним пунктом руху, переміщення кого-, чого-небудь; прот. до.

|| Уживається для визначення напрямку руху, поширення чого-небудь.

|| Уживається на означення послідовності дій.

|| Уживається для вказівки на предмет, особу і т. ін., від яких хто- або що-небудь відокремлюється.

2》 Уживається для визначення віддалення предмета, місця і т. ін. від якого-небудь вихідного пункту.

|| у сполуч. з ім. і наступним прийм. до плюс ім. Уживається для визначення відтинка простору або просторових меж якої-небудь дії, руху.

3》 рідко. Уживається в значенні біля, коло, недалеко.

4》 у сполуч. зі словами, що мають значення часу. Уживається для означення моменту початку дії, стану і т. ін.

5》 у сполуч. з ім.назвами часу й наступним прийм. до. Уживається для вказівки на період часу, протягом якого відбувалась чи відбувається дія.

|| розм., у сполуч. з ім.назвами часу. Означає протягом.

6》 у сполуч. з ім., що означають день, число, рік і т. ін. Уживається для вказівки на час, дату виникнення чого-небудь.

7》 Уживається для визначення причини якої-небудь дії або стану.

8》 Уживається на означення особи, предмета, явища і т. ін., які є джерелом чого-небудь.

9》 Уживається на означення особи, від якої що-небудь одержано, придбано і т. ін., або яка є джерелом яких-небудь відомостей, знань і т. ін.

10》 Уживається для вказівки на походження кого- або чого-небудь.

11》 Уживається на означення предмета, особи, стану, явища і т. ін., що усуваються за допомогою якоїсь дії.

12》 Уживається для вказівки на предмет, призначений для захисту від чого-небудь.

13》 у сполуч. з наступним прийм. до. Уживається на означення змін, що сталися з кимось порівняно з початковим його суспільним станом.

14》 Уживається на означення предмета за його складовою частиною.

15》 Уживається на означення різниці між явищами, особами, предметами і т. ін.

16》 Уживається при назві організації, установи, особи і т. ін., представником яких є хто-небудь.

17》 у сполуч. з числ. і наступним прийм. до. Уживається для приблизного визначення якої-небудь величини (ваги, вартості, розміру предмета і т. ін.).

18》 Уживається на означення способу дії.

19》 Уживається при ступенях порівняння у значенні сполучника ніж.

Від ... до ... — усі без винятку.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. від — від прийменник незмінювана словникова одиниця Орфографічний словник української мови
  2. від — ВІД, ОД прийм. Вж. у словосп.: від (од) радості (і з радості), кричати від (од) болю (і з болю), газета від (за) 1 січня 1998 року. Літературне слововживання
  3. від — ВІД, прийм., з род. в. Сполучення з прийм. від виражають: Просторові відношення 1. Уживається на позначення місця або предмета, що є вихідним пунктом руху, переміщення кого-, чого-небудь; протилежне до. Словник української мови у 20 томах
  4. від — Від, прийм.: у літературній мові вживають прийменника-приростка від і од, але від переважно: від бе́рега, від села́; відмо́вити Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  5. від — ВІД, прийм., з род. відм. 1. Уживається при означенні місця або предмета, що є вихідним пунктом руху, переміщення кого-, чого-небудь; протилежне до. Словник української мови в 11 томах
  6. від — Від, од пред. Отъ. Привів од батька коня, а від брата взяв воза. Довідавшись од почину про все. Єв. Л. І. 2. Батькові од його нічого нема. Від села до села танці та музики. н. п. Зоставсь я хлопцем од батька й од матері одинадцяти год. Г. Барв. 172. Словник української мови Грінченка