від

ВІД, прийм., з род. відм.

1. Уживається при означенні місця або предмета, що є вихідним пунктом руху, переміщення кого-, чого-небудь; протилежне до.

Від міста шляхом надходила молодиця (Вовчок, І, 1955, 368);

Оленка йшла двором від річки (Ле, Історія радості, 1947, 139);

// Уживається при визначенні напрямку руху, поширення чого-небудь.

У хаті тепло: від печі йде дух, розходиться по всіх закутках (Коцюб., І, 1955, 109);

Від моря дув сильний вітер;

// Уживається при означенні послідовності дій.

Розвиток іде від простого до складного;

// Уживається при вказівці на предмет, особу і т. ін., від яких хто— або що-небудь відокремлюється.

Пішов він далеко від тої громади, Але не до білого двору, Пішов до діброви шукати поради (Л. Укр., І, 1951, 346);

Земля відірвалася від підошов (Нех., Хто сіє вітер, 1959, 57);

Відірвати гудзик від піджака.

2. Уживається при визначенні віддалення предмета, місця і т. ін. від якого-небудь вихідного пункту.

Бурлаки були вже далеко од Стеблева (Н.-Лев., II, 1956, 204);

Він [стовбур] був низький, і перша гілляка відходила од нього за півтора метра від грунту (Сенч., На Бат. горі, 1960, 22);

// у сполуч. з ім. і наступним прийм. до плюс ім. Уживається при визначенні відтинка простору або просторових меж якої-небудь дії, руху.

Од Лимана до Трубайла Трупом поле крилось (Шевч., І, 1951, 65);

Ми пройшли од моря і до моря (Перв., II, 1948, 17).

3. рідко. Уживається в значенні біля, коло, недалеко.

Від берега, під вербами, вода була наче зеленаста (Коцюб., І, 1955, 40);

А кругом у полі, в полі теж робота і пісні. Од дороги три тополі, легка хмарка вдалині… (Тич., II, 1957, 231).

4. у сполуч. зі словами, що мають значення часу. Уживається при означенні моменту початку дії, стану і т. ін.

Всі уже знали, що від сьогодні земля не панська, а людська (Коцюб., II, 1955, 81);

І почав Саул підозрівати Давида від того дня (Л. Укр., І, 1951, 428).

5. у сполуч. з ім. — назвами часу й наступним прийм. до. Уживається при вказівці на період часу, протягом якого відбувалась чи відбувається дія.

Дожидали удосвіта, і ранком, і вдень, і ввечері, й опівночі — од зоряниці до зоряниці, від ночі до ночі усе дожидали [Кармеля] (Вовчок, І, 1955, 365);

Так од світання до пізньої ночі Бігає, носиться білка маленька (Воронько, Мирний неспокій, 1960, 53);

// розм., у сполуч. з ім. — назвами часу. Означає протягом.

Від трьох неділь ані одного чіпця не продав (Фр., III, 1950, 66);

Від тижня хорую на нервові болі (Л. Укр., V, 1956, 126).

6. у сполуч. з ім., що означають день, число, рік і т. ін. Уживається при вказівці на час, дату виникнення чого-небудь.

У зв’язку з виданням цієї постанови вважати такими, що втратили силу: а) постанову ЦВК і Раднаркому СРСР від 11 червня 1926 р. (Цив. кодекс УРСР, 1950, 84);

Наказ від 6 грудня.

7. Уживається при визначенні причини якої-небудь дії або стану.

Богинь напав від чаду дур (Котл., І, 1952, 217);

Повітря тремтить від спеки (Коцюб., II, 1955, 229);

І я дивлюся на ці зорі, І весь од радості горю (Бичко, Вогнище, 1959, 32).

8. Уживається при означенні особи, предмета, явища і т. ін., які є джерелом чого-небудь.

— Годі, дочко, годі! — мовить батько: — я такого слова щоб більше не чув від тебе! (Вовчок, І, 1955, 231);

Гаряча пара від галушок знялась над мискою (Коцюб., І, 1955, 44);

Добре мати в серці пісню Від таких людей! (Павл., Бистрина, 1959, 71);

У червоному кутку об’ява від профспілки висить. Завтра починають записувати [на курси] (Коцюба, Нові береги, 1959, 163).

9. Уживається при означенні особи, від якої що-небудь одержано, придбано і т. ін., або яка є джерелом яких-небудь відомостей, знань і т. ін.

Я дістав знов телеграму від нього (Коцюб., III, 1956, 194);

Дарма, я знала се! Тоді ще, як приймала Від тебе зброю, що сріблом сіяла (Л. Укр., І, 1951, 142);

Петро Бережник сторгувався.. і купив від нього плуга (Чендей, Вітер.., 1958, 139).

10. Уживається при вказівці на походження кого-або чого-небудь.

— Я забуду, Що колись кохалась, Що од тебе сина мала (Шевч., І, 1951, 44);

Він, певно, подумає перше, ніж скаже, від кого родився (Коцюб., II, 1955, 417);

А назва гірського міста Турка і пішла від того, що в глибокій долині ріки Стрий руське військо наголову розгромило турка (Чорн., Визвол. земля, 1959, 6).

11. Уживається при означенні предмета, особи, стану, явища і т. ін., що усуваються за допомогою якоїсь дії.

Зненацька проміння ясне Од сну пробудило мене (Л. Укр., І, 1951, 87);

— Ну, і дома у старих усе гаразд — Зінька оце була якось на слободі.. І від продподатку звільнили, нібито накладено неправильно було (Головко, II, 1957, 180);

Ні ті, що чистили тротуар від снігу, ні прохожі не сердилися, а навіть підставляли снігові свої обличчя (Томч., Закарп. опов., 1953, 131).

12. Уживається при вказівці на предмет, призначений для захисту від чого-небудь.

На постіль надівають од москитів велику сітку (Коцюб., III, 1956, 327);

Накинула [Оксана] на плечі велику хустку від дощу і вийшла з хати (Головко, І, 1957, 429).

13. у сполуч. з наступним прийм. до. Уживається при означенні змін, що сталися з кимось порівняно з початковим його суспільним станом.

Пройти шлях від рядового робітника до інженера-винахідника.

14. Уживається при означенні предмета за його складовою частиною.

На шиї [у Проценка] золотий ланцюг від дзигарів [годинника] теліпається (Мирний, III, 1954, 270);

На цегляній долівці лежали кружки від кадоба та купа мокрої мерви (Коцюб., І, 1955, 39).

15. Уживається при означенні різниці між явищами, особами, предметами і т. ін.

[Кассандра:] А як же ти, Гелене, одріжняєш [одрізняєш] брехню від правди? (Л. Укр., II, 1951, 297);

Сам тутешній гуцул, Дідушок, проте, помітно відрізнявся від одноплемінників (Гжицький, Опришки, 1962, 8);

Жовті сливи відрізняються від абрикосів.

16. Уживається при назві організації, установи, особи і т. ін., представником яких є хто-небудь.

Латину тільки що сказали, Що од Енея єсть посли (Котл., І, 1952, 169).

17. у сполуч. з числ. і наступним прийм. до. Уживається для приблизного визначення якої-небудь величини (ваги, вартості, розміру предмета і т. ін.).

За прогнозами Організації Об’єднаних Націй до 2000 р. населення нашої планети зросте.. від 5 до 7 мільярдів чоловік (Наука.., 2, 1967, 11);

Там були діти від трьох до п’яти років; Вартість квитків від 50 коп. до одного карбованця.

18. Уживається при означенні способу дії.

Провісницю чар тих, фантазію милу, Від щирого серця вітаю… (Л. Укр., І, 1951, 51);

Подивилась я: написано гарно, хоч і від руки (Є. Кравч., Квіти.., 1959, 143).

19. Уживається при ступенях порівняння в значенні сполучника ніж.

Ось і тягнеться низка їх [дівчат], та.. одна від другої чорнявіша, одна від другої краща (Кв.-Осн., II, 1956, 16);

Вищий Грицько, бо двома роками старший від брата (Мирний, IV, 1955, 9).

Від… до… — усі без винятку.

Хо сидить посеред галяви, а навкруги його панує мертва, прикра тиша.. Від ведмедя до мурашки — все спаралізоване страхом (Коцюб., І, 1955, 149);

Час від ча́су див. час.

◊ Не від то́го [бу́ти] див. не.

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. від — від прийменник незмінювана словникова одиниця Орфографічний словник української мови
  2. від — ВІД, ОД прийм. Вж. у словосп.: від (од) радості (і з радості), кричати від (од) болю (і з болю), газета від (за) 1 січня 1998 року. Літературне слововживання
  3. від — прийм., з род. в. 1》 Уживається на означення місця або предмета, що є вихідним пунктом руху, переміщення кого-, чого-небудь; прот. до. || Уживається для визначення напрямку руху, поширення чого-небудь. || Уживається на означення послідовності дій. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. від — ВІД, прийм., з род. в. Сполучення з прийм. від виражають: Просторові відношення 1. Уживається на позначення місця або предмета, що є вихідним пунктом руху, переміщення кого-, чого-небудь; протилежне до. Словник української мови у 20 томах
  5. від — Від, прийм.: у літературній мові вживають прийменника-приростка від і од, але від переважно: від бе́рега, від села́; відмо́вити Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  6. від — Від, од пред. Отъ. Привів од батька коня, а від брата взяв воза. Довідавшись од почину про все. Єв. Л. І. 2. Батькові од його нічого нема. Від села до села танці та музики. н. п. Зоставсь я хлопцем од батька й од матері одинадцяти год. Г. Барв. 172. Словник української мови Грінченка