сам

САМ, САМИЙ – САМИЙ

Сам, -а, -є, рідше самий, сама, саме (само), займ. означ. Вживається з іменником або особовим займенником, указуючи на особу чи предмет, що є джерелом або об’єктом дії, стану (у значенні "тільки один"), для позначення особи, яка діє без інших, для підкреслення значущості, надзвичайної ваги, величі особи чи предмета, у значенні "тільки", "навіть" тощо. До школи прийшов Павлик сам, не тримався за руку материну (К.Гордієнко); – Гаразд, моя доню Ізольдо, я золота в сонця візьму, блакиту морського позичить попросим русалку саму (Леся Українка); Пишу листа і, може, сам одвезу на вокзал, коли дощ перестане (М.Коцюбинський); – Ми вже так вихарчувались, що їмо самий хліб та цибулю (І.Нечуй-Левицький); Що не день – нові Перекликаються з гостями гості. Ну хто усім їм знає імена? Сам Родіон заплутується часом У їхніх назвиськах (М.Рильський).

Самий, сама, саме (само), займ. означ. 1. Вживається після вказівних займенників той, цей, такий тощо для підкреслення тотожності з ким-, чим-небудь, подібності до когось, чогось і т. ін.: та сама хатина, те саме село, такий самий кінь, того самого дня, цей самий шлях. 2. Вживається з іменниками в поєднанні з прийменниками з, від, до, на, край, під, над, при, біля, коло та ін. (на позначення місця) і з, від, до, на, перед, під та ін. (на позначення часу): від самого моря, коло самої хати, з самого ранку, до самого вечора, перед самою війною, під самий Новий рік (частіше в цьому значенні вживається частка аж: просидів аж до вечора, опинився аж біля моря). 3. Вживається для творення найвищого ступеня порівняння прикметників (самий великий, самий кращий), але таке вживання ненормативне. Пор. ступені порівняння.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. сам — сам займенник Орфографічний словник української мови
 2. сам — зай., саменький, самісінький, сам-самісінький, д. саміський; ФР. власною особою, не хто інший, а <н. сам цар>; (з нст. сл. пошлю) особисто, персонально, власними силами, фр. добровільно; (гуляю) самотою, самостійно, без супроводу; ЕВ. Словник синонімів Караванського
 3. сам — [сам] самого, самому, самим, м. (на) самому (сам'ім); ж. сама, самойі, сам'ій, самойу, м. (на) сам'ій; с. саме, самого; мн. сам'і, самих Орфоепічний словник української мови
 4. сам — рідше самий, сама, само і саме; мн. сами і самі; займ. означ. 1》 Уживається з ім. чи особ. займ., вказуючи на особу чи предмет, що безпосередньо є джерелом чи об'єктом дії, стану. Великий тлумачний словник сучасної мови
 5. сам — Самий, сама, саме, само Словник чужослів Павло Штепа
 6. сам — САМ, рідше САМИ́Й, сама́, само́ і саме́; мн. сами́ і самі́; займ. означ. 1. Уживається з іменником або особовим займенником, вказуючи на особу чи предмет, що безпосередньо є джерелом або об'єктом дії, стану. Словник української мови у 20 томах
 7. сам — сам: ◊ сам розум → розум ◊ сам розум дикту́є → розум Лексикон львівський: поважно і на жарт
 8. сам — Сам варив, сам і пік, тай так минув йому вік. Про безженного старого парубка. Сам від себе не втечеш. Голосу свого сумління не заглушиш нічим. Сам де схочу—там і скочу. Я у нікого дозволу не питаю. Сам куй, сам дуй, сам жари і сам гроші бери. Приповідки або українсько-народня філософія
 9. сам — ♦ Сам жене, жрм; жарт.-ірон. Самогон. Словник жарґонної лексики української мови
 10. сам — гово́рить сам за се́бе. Не потребує доказів, пояснень. — Вільному воля,— знизав плечима агент.— Я своїм товаром не набиваюсь — він сам за себе говорить (М. Стельмах); Те, що кращі стрічки останніх років — це екранізації творів М. Коцюбинського... Фразеологічний словник української мови
 11. сам — БЕЗРІ́ДНИЙ (який не має родичів); БЕЗСІМЕ́ЙНИЙ, БЕЗРОДИ́ННИЙ (який не завів родини); САМО́ТНІЙ (САМІ́ТНИ́Й), ОДИНО́КИЙ (який не завів родини або живе без родини); САМ, ОДИ́Н, САМ-ОДИ́Н підсил. розм., САМ-САМІ́СІНЬКИЙ підсил. розм. Словник синонімів української мови
 12. сам — Сам, сама́, само́; н. мн. сами́ і самі́, -ми́х. Ми сами́[і́] це зро́бимо Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 13. сам — САМ, рідше САМИ́Й, сама́, само́ і саме́; мн. сами́ і самі́; займ. означ. 1. Уживається з іменником або особовим займенником, вказуючи на особу чи предмет, що безпосередньо є джерелом або об’єктом дії, стану. Словник української мови в 11 томах
 14. сам — Сам, сама, саме мѣст. 1) Самъ, сама, само. Біг дає, як сам знає. Ном. № 32. За багачем сам чорт з калачем. Ном. № 1423. Адже дзеркало показує пику, якої саме не баче. Ном. № 13828. 2) Самъ одинъ, одинъ только, одинъ лишь. Словник української мови Грінченка