Орфоепічний словник української мови

Орфоепічний (ортоепічний) словник — словник, що містить у собі інформацію щодо правильної вимови слів та їх граматичних форм. Завдання орфоепічного словника — піднесення культури усного мовлення для сприяння правильності та швидкості взаєморозуміння між людьми шляхом усунення діалектних рис у мовців і оволодінням нормами української літературної мови.