Енциклопедія політичної думки

Ця Eнциклопедiя стане для дослiдникiв полiтичної думки (як фахiвцiв, так i аматорiв) надiйним дороговказом, представивши їм iдеї i доктрини, котрi справляють вплив на сучасний свiт; у нiй окреслено концепцiї провiдних полiтичних теоретикiв минулого i сьогодення й розглянуто шляхи, якими розвивалося полiтичне мислення в iсторiї. Ми обмежилися зверненням переважно до захiдної традицiї полiтичної думки — хоч i включили оглядовi статтi про китайську, iндiйську та iсламську полiтичну думку, якi, ми сподiваємося, дозволять читачевi познайомитися з цими незахiдними традицiями, однак не претендуємо на докладний їх виклад.