Українська літературна мова на Буковині

Наведено цілісну характеристику регіонального функціонування української мови у кінці XIX — на початку XX ст. у контексті історико-культурних чинників, які впливали на соціальний статус української мови, її функціональні сфери та ступінь внутрішнього розвитку. На підставі використання текстів публіцистики, навчальних посібників, листування, художньої літератури розглянуто західний варіант тодішньої української літературної мови у зіставних зв'язках із її сучасними лексичними, граматичними, фонетичними нормами. Значну увагу приділено історичній специфіці літературномовного процесу на західноукраїнських землях, зокрема, на Буковині, — впливу живої народної мови — діалектам південно-західного наріччя, співтериторіальним мовам, які функціонували у місцевому соціумі у силу поліетнічного складу населення, діяльності чужомовної державної адміністрації за часів Австро-Угорщини.